Prawie 35% Polaków z przerwami w oddychaniu podczas snu

[:pl]Chrapanie, z którym styka się niemal każdy Polak może być symptomem poważnej choroby bezdechu sennego. 60% ankietowanych nie próbuje wyleczyć chrapania, zaledwie 6% osób sprawdzało czy nie cierpi na bezdech senny, a niemal co druga osoba nie wie czym grozi ta choroba. Jednak 35% badanych jest świadomych, że bezdech senny może prowadzić do śmierci – wynika  z analizy przeprowadzonej przez SW Research na zlecenie firmy Infoscan.

Badanie dotyczące świadomości Polaków na temat chrapania i wiążących się z nim zagrożeń zostały przeprowadzone przez agencję badań rynku i opinii SW Research w dniach 10-12 maja 2017 roku w formie 813 ankiet wśród dorosłych osób. Z badań wynika, że prawie wszyscy Polacy spotkali się kiedyś z chrapaniem, a 3 na 10 spotyka się z problemem każdej nocy.

Ankieta wykazała, że większość osób nie robi nic ze swoim chrapaniem. Sześć na dziesięć przebadanych osób bagatelizuje problem. 15% spośród przebadanych osób zgłosiło się z problemem do gabinetu laryngologicznego, 12% sięgnęło po preparaty przeciwko chrapaniu, a 10% udało się do internisty. Zaledwie 4% osób poddanych badaniu skorzystało ze specjalistycznego aparatu do diagnostyki chrapania.

O wiele bardziej niepokojące są dane dotyczące odczuwania skutków chrapania w życiu codziennym. U 35% osób zaobserwowano kiedykolwiek przerwę w oddychaniu podczas snu, a 16% badanym zdarza się to przynajmniej raz w roku. Dodatkowo prawie 7 na 10 badanych odczuwa zmęczenie po przebudzeniu przynajmniej raz w tygodniu, a co czwarty badany czuje się tak prawie zawsze.  – Chrapanie jest częstym symptomem zagrażającego życiu zespołu chorobowego, którym jest bezdech senny. Osoby cierpiące na bezdech senny zmagają się z nadciśnieniem, chronicznymi bólami głowy, wzmożoną sennością w ciągu dnia. Przypadłość może być szczególnie groźna w przypadku kierowców – zaznacza Jacek Gnich, Prezes Infoscanu, spółki, która opracowała innowacyjne urządzenia do domowej diagnostyki bezdechu sennego.

Z przeprowadzonego badania wynika, że aż co 4 Polakowi zdarzyło się kiedykolwiek przysnąć lub zasnąć prowadząc pojazd mechaniczny. 6% z nich zdarza się to często lub bardzo często. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że aż 655 wypadków w Polsce w 2016 r.  było efektem zaśnięcia lub zmęczenia (nie są prowadzone statystyki w ilu procentach źródłem był sam bezdech senny). W ich wyniku zginęło 98 osób, a blisko 1000 zostało rannych.

 „Chrapanie jest objawem powszechnym, ale bardzo niebezpiecznym. Niestety większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i bagatelizuje problem. Aż 60% osób mających do czynienia z chrapaniem nie zrobiło nic z tym problemem. Nie są to pozytywne informacje, ale mamy nadzieję, że jeżeli ludzie  dowiedzą się o groźnych skutkach chrapania, będą bardziej zapobiegawczy i zaczną się badać” – uważa Jacek Gnich.

Z ankiety wynika, że  Polacy stykają się z informacjami na temat bezdechu sennego. 57% badanych wie czym jest bezdech senny, a co trzeci badany o nim słyszał. Tylko co 10  badany nic nie słyszał na temat bezdechu.[:]

Kategorie: