Infoscan może pozyskać kontrakt na 5 tys. badań

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. otrzymała od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku list intencyjny wskazujący na możliwość przeprowadzenia badań kohortowych na 5 tys. osobach. Od początku działalności Spółka przeprowadziła z urządzeniem MED Recorder 350 ok. 1,5 tys. zdalnych procedur diagnostyki bezdechu sennego. Pierwsze badania w ramach współpracy z uczelnią mogą ruszyć już we wrześniu br. Władze Spółki podkreślają, że widzą duży potencjał w badaniach kohortowych przy udziale ośrodków naukowych i pracują nad kolejnymi umowami w tym zakresie.

List intencyjny z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku dotyczy pozytywnego zweryfikowania technologii Spółki służącej do diagnostyki bezdechu sennego oraz zastosowaniu rozwiązań Infoscan w planowanym badaniu kohortowym w ramach projektu Białystok PLUS. Uczelnia za pomocą urządzenia MED Recorder 350 zamierza przebadać grupę ok. 5 tysięcy osób pod kątem bezdechu sennego w ciągu maksymalnie 72 miesięcy. Pierwsza badania są planowane już w kolejnym miesiącu. Cena za jedną procedurę zostanie ustalona w umowie regulującej współpracę Spółki i Uniwersytetu. Obecnie pojedyncze badanie zamawiane bezpośrednie w Infoscan kosztuje 250 złotych.

– Wierzymy, że list intencyjny z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku jest dopiero początkiem naszej biznesowej współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce. Dzięki realizacji badań kohortowych zwiększamy również świadomość dotyczącą tego bardzo popularnego schorzenia, a przez to wartość samego rynku diagnostyki bezdechu sennego

tłumaczy Jacek Gnich, Prezes Infoscan.

Obecnie w Polsce przeprowadzanych jest rocznie około 15 tys. procedur w tym zakresie. Dla porównania na rynku USA, na którym planuje zadebiutować Infoscan na początku przyszłego roku, wykonuje się rocznie 4 mln badań w tym zakresie.

– Pomimo, że nasz model biznesowy zakłada, że większość przychodów spółka zamierza uzyskiwać dzięki badaniom w USA, widzimy, że rynek polski może zapewnić nam istotny strumień przychodów i dzięki zdobyciu kilku kontraktów na badania kohortowe zapewnić rentowność biznesu

zapowiada Jacek Gnich.

Dodaje, że prowadzi rozmowy z kolejnymi ośrodkami badawczymi na temat kontraktów na diagnostykę bezdechu sennego.

Współpraca Infoscan z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku nie wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Wśród zadań spoczywających na Spółce można wymienić: dostawę urządzeń, akwizycję danych, analizę danych, sporządzenie raportów, zapewnienie „surowych” danych do celów naukowych wynikających ze specyfiki programu Białystok PLUS.[:]

Kategorie: