Infoscan planuje ponad 100 tys. badań bezdechu sennego w ciągu dwóch lat

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. zamierza rozpocząć pierwsze komercyjne badania na rynku amerykańskim w kwietniu 2018 r. Zgodnie z tym planem do końca pierwszego kwartału przyszłego roku oczekuje uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia w USA. W pierwszym roku działalności na tamtejszym rynku spółka szacuje, że zrealizuje tam 20 tys. badań bezdechu sennego. W swojej historii firma przeprowadziła dotąd ponad 1500 badań w Polsce.

W 2019 r. InfoSCAN spodziewa się, że przeprowadzi kolejne 80 tys. zdalnych procedur diagnostyki bezdechu sennego. W sumie w ciągu dwóch lat spółka zrealizuje na tamtejszym rynku 100 tys. badań, co pozwoli jej przekroczyć próg rentowności na poziomie netto.

Na obecnym etapie InfoSCAN przygotowuje się do pilotażu urządzenia MED Recorder (w ramach ścieżki Experimental Device umożliwionej przez FDA) we współpracy z 3 klinikami snu przeprowadzającymi łącznie blisko 100 tys. badań rocznie. W kolejnych miesiącach Spółka ma zamiar poinformować
o wynikach pilotażu i podpisanych w tym zakresie umowach o współpracy z klinikami snu. – Rynek amerykański, na którym chcemy rozpocząć działalność w przyszłym roku jest największy na świecie pod względem liczby przeprowadzanych procedur diagnostyki bezdechu sennego – 4 mln badań rocznie. Nasze urządzenie sprawdziło się już w działaniu na rynku krajowym i teraz chcemy wprowadzić je do Stanów Zjednoczonych. Od kilku kwartałów prowadzimy intensywne przygotowania do debiutu na tym rynku, zarówno od strony formalnej – certyfikacji FDA, jak i biznesowej – poprzez rozmowy z naszymi ostatecznymi odbiorcami. Sygnały jakie otrzymujemy od amerykańskich klinik snu świadczą, że nasze urządzenie jest dobrze dopasowane do potrzeb tamtejszego rynku – komentuje Jacek Gnich, Prezes InfoSCAN S.A.

Dodatkowo Spółka zamierza kontynuować działania w zakresie współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi i popularyzacji zagadnienia dotyczącego bezdechu wśród różnych grup zawodowych
(w szczególności zawodowi kierowcy oraz wojsko). W wyniku planowanych aktywności i podpisanych dotychczas umów (współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w zakresie badań kohortowych na 5 tysiącach osób) Spółka planuje zrealizować 2 tys. badań na rynku krajowym w 2018 r. i kolejne 3 tys. badań w 2019 r. – Pomimo nieporównywalnej wielkości rynku polskiego względem Stanów Zjednoczonych, widzimy duży potencjał w zakresie zwiększenia świadomości na temat zagrożeń wynikających z bezdechu sennego i wzrostu procedur diagnostycznych. Dlatego, zakładamy, że
w kolejnych latach liczba badań prowadzonych przez InfoSCAN w Polsce będzie systematycznie rosnąć –
oczekuje Jacek Gnich.[:]

Kategorie: