Akcjonariusze Infoscanu zadecydują o przejściu na GPW

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. planuje przejście na główny rynek warszawskiej giełdy. 28 czerwca w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zapadnie decyzja w tej kwestii. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Przenosiny z NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Władze Infoscanu przewidują, że dojdzie do tego w czwartym kwartale, a do samego debiutu na głównym rynku dojdzie w pierwszym kwartale 2019 roku.

„Decyzja o przejściu na główny rynek jest konsekwencją naszych wcześniejszych zapowiedzi, ale również rozwoju spółki. Infoscan dywersyfikując geograficznie i produktowo swoją działalność w ostatnich kilkunastu miesiącach znacząco zwiększył swoją wartość. Obecna kapitalizacja już pozwala nam poważnie myśleć o przejściu. Oczekujemy, że wartość spółki będzie rosła dalej wraz z realizacją kamieni milowych. Kolejnym takim będzie uzyskanie certyfikacji FDA na rynek amerykański dla urządzenia MED Recorder, czego oczekujemy w najbliższym czasie” – zapowiada Jacek Gnich, prezes Infoscan.[:]

Kategorie: