Więcej inwestorów chętnych na akcje Infoscan

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. planuje pozyskać od 1,1 mln do 1,7 mln złotych z emisji akcji – wynika z uchwał podjętych przez Zarząd spółki. Do inwestorów trafi od 190 do 290 tysięcy akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Pierwotnie spółka planowała wyemitować 120 tys. walorów, ale ze względu na większe zainteresowanie inwestorów zdecydowała się zwiększyć pule. Pozyskane pieniądze Infoscan przeznaczy na realizację kontraktu w Azji Płd – Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na rynku krajowym.

19 październik Zarząd Infoscanu podjął uchwałę o emisji od 190 tys. do 290 tysięcy akcji w ramach kapitału docelowego. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki może zwiększyć się od 4% do 6%. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 6 zł. W najbliższych dniach Zarząd zadecyduje o ostatecznej sprzedanej liczbie akcji i dokona ich przydziału. – W momencie pozyskiwania kapitału do spółki zetknęliśmy się z bardzo niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek. Tym bardziej cieszy się nas zwiększone zainteresowanie inwestorów naszymi akcjami i fakt, że oprócz obecnych w spółkę zaangażują się również nowi inwestorzy. Wyższa, niż zakładaliśmy początkowo, kwota pozyskanych środków pozwoli nam na szybszy rozwój projektów
w Azji Płd. Wsch i Polsce. Wierzymy, że dynamika tych procesów przełoży się również pozytywnie na wzrost wartości Spółki
– tłumaczy Jacek Gnich, Prezes Infoscanu.

Spółka w czerwcu podpisała umowę dystrybucyjną na sprzedaż badań na rynkach Azji Płd. – Wschodniej. Pierwszym krajem w tym regionie na którym wkrótce będą realizowane badania
z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder są Filipiny. Spółka przeszła już wymogi formalne i obecnie przygotowuje się we współpracy z dystrybutorem do uruchomienia działań sprzedażowych.

Na rynku polskim spółka planuje rozpocząć współpracę z firmą Resmed, wiodącym, światowym producentem urządzeń do terapii bezdechu sennego (CPAP). 8 sierpnia firmy podpisały list intencyjny, odnośnie realizacji wspólnego projektu na rynku polskim. Obecnie Infoscan negocjuje umowę w tej kwestii i opracował nowy model sprzedaży badań w kraju oparty o działanie własnego podmiotu leczniczego.[:]

Kategorie: