Infoscan rozpoczął sprzedaż zdalnych badań bezdechu sennego na Filipinach

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. rusza z działaniami promocyjno – marketingowymi zdalnych badań bezdechu sennego w trakcie konferencji otolaryngologicznej w Manili (22-24 października). Spółka skierowała na rynek filipiński już pierwsze 25 urządzeń MED Recorder i rozpoczęła szkolenia lekarzy zajmujących się bezdechem sennym. Po starcie działań na Filipinach, Infoscan przygotowuje się do wejścia na inne rynki Azji Płd.- Wschodniej.

Infoscan we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International rozpoczął zdalnej diagnostyki bezdechu sennego w środowisku otolaryngologów. Spółka już kilka miesięcy wcześniej przeprowadzała testy urządzenia i jest przygotowana do pierwszych wdrożeń. Na początku na rynek filipiński Infoscan skierował 25 urządzeń MED Recorder. Wraz z rozwojem działalności, w kolejnych kwartałach Spółka będzie zwiększała ich liczbę na Filipinach.

Umowa spółki z partnerem zakłada sprzedaż co najmniej 9500 badań diagnostyki bezdechu sennego w Azji Południowo – Wschodniej. Dzięki uzyskanej certyfikacji medycznej i radiowej Filipiny są pierwszym rynkiem w tym regionie gdzie zaczął działać Infoscan..– Nasz partner sprawnie przeprowadził proces certyfikacji i zaplanował działania promocyjne. W trakcie konferencji w Manili prezentujemy MED Recorder filipińskim klinikom i lekarzom, zarówno tym którzy już zdecydowali się na skorzystanie z urządzenia, jak i tym, którzy jeszcze go nie znają. Równolegle do startu sprzedaży na Filipinach przygotowujemy się do wejścia na kolejne rynki regionalne jak Indonezja i Malezja – zapowiada Bartosz Turczynowicz, Członek Zarządu Infoscan.

Infoscan w ramach podpisanej umowy z MedwoRx International otrzymuje wynagrodzenie 30 euro za każde badanie. Spółka dostarcza urządzenie i oprogramowanie do badania. Z kolei partner odpowiada za promocję rozwiązania, jego dystrybucję, zawieranie umów z klientami oraz prowadzenie szkoleń
w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego na miejscu. Powyższy model działania umożliwia uzyskiwanie przychodów przez spółkę bez ponoszenia dodatkowych nakładów na lokalne struktury.[:]

Kategorie: