Infoscan przedstawi plany rozwoju na rynkach zagranicznych

[:pl]Zarząd firmy telemedycznej Infoscan S.A. planuje przedstawić plany komercjalizacji urządzenia MED Recorder na kolejnych rynkach zagranicznych. Po rozpoczęciu współpracy z pierwszymi partnerami z Europy Zachodniej oraz Azji Południowo – Wschodniej spółka zamierza wejść ze swoim rozwiązaniem do nowych krajów oraz rozwijać działalność na rynkach na których jest już obecna. Ponadto Infoscan planuje w dalszym ciągu rozwijać biznes w Polsce oraz kontynuować działania mające na celu otrzymanie certyfikacji FDA, która pozwoli spółce rozpocząć działalność komercyjną na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zeszły rok oraz początek tego roku były bardzo istotne dla spółki Infoscan w kwestii ekspansji na rynki zagraniczne. W takich krajach jak Indonezja, Malezja czy Filipiny wykonywane są już pierwsze badania urządzeniem MED Recorder. Pierwsze 20 urządzeń trafiło również w minionym tygodniu do Francji. To dopiero początek naszej drogi do zagranicznych rynków, ponieważ podjęliśmy już kroki zmierzające do debiutu naszego rozwiązania w innych krajach. W związku z tym zdecydowaliśmy się opracować plan ekspansji oraz komercjalizacji naszego urządzenia na rynkach zagranicznych, który zamierzamy przedstawić już niebawem. – informuje Piotr Sobiś, Wiceprezes Infoscan.

Na początku marca br. spółka podpisała umowę na sprzedaż systemu oraz urządzenia do diagnostyki bezdechu sennego z firmą GBF International, powiązaną z Bayard Medical, francuskim podmiotem świadczącym usługi umożliwiające pacjentom korzystanie z badań przesiewowych i leczenia zespołu bezdechu sennego. Zgodnie z umową w ciągu najbliższych 5 miesięcy do placówek medycznych na terenie krajów Europy Zachodniej, w których działa Bayard Medical ma trafić 270 urządzeń MED Recorder. Rozwiązanie spółki Infoscan jest również obecne w krajach Azji Południowo – Wschodniej. Dzięki podpisanej w zeszłym roku współpracy z MedwoRX Intenational, singapurskim podmiotem posiadającym własne placówki medyczne, urządzenie wraz z systemem telemedycznym trafiło do placówek kontrahenta w Indonezji, Malezji oraz na Filipinach. W zeszłym miesiącu Zarząd spółki poinformował również o podpisaniu listu intencyjnego z firmą Medika Baazar działającą na terenie Indii. Umowa dotycząca dystrybucji urządzenia ma zostać podpisana do końca I półrocza tego roku.

12 kwietnia br. Zarząd spółki Infoscan otrzymał w godzinach nocnych informację od pełnomocnika Spółki o niewydaniu przez FDA zgody w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim. Jednocześnie FDA zarekomendowała działania, które powinna spółka podjąć, aby uzyskać zgodę na dopuszczenie urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim.

Z odpowiedzi uzyskanej od FDA jednoznacznie wynika, że furtka na rynek amerykański jest wciąż otwarta dla naszej spółki. Otrzymaliśmy od urzędu wskazówki dotyczące dalszych działań mających na celu uzyskanie certyfikatu. Oczywiście zamierzamy się do nich dostosować oraz jak najszybciej rozpocząć działania, dzięki którym uzyskamy certyfikację oraz będziemy mogli wejść z naszym rozwiązaniem do USA. Bierzemy jednak pod uwagę, że w związku z decyzją FDA proces ten się opóźni, dlatego chcemy skupić się również na rozwoju działalności na pozostałych rynkach. – dodaje Piotr Sobiś.

[:]

Kategorie: