Infoscan przygotowuje się do wejścia na nowe rynki europejskie

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. poinformowała o pozytywnej decyzji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczącej udziału Spółki w programie „Polskie Mosty Technologiczne”. W ramach programu Infoscan otrzyma dofinansowanie w wysokości około 150 tys. zł, które pozwoli Spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynkach norweskim, ukraińskim oraz rosyjskim. W ramach grantu PAiH będzie również służyć Spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowe rynki.

-Wybór naszej Spółki do projektów dotyczących aż 3 krajów jest tylko potwierdzeniem unikatowości naszego rozwiązania. Specjaliści agencji dostrzegli, że urządzenie MED Recorder oraz system telemedyczny Osascan mogą zrewolucjonizować diagnostykę bezdechu sennego. Udział w programie pozwoli nam sfinansować ekspansję, a eksperci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wesprą Spółkę swoim doświadczeniem oraz merytoryczną wiedzą w przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur. Jesteśmy bardzo zadowoleni oraz przekonani, że będzie to bardzo owocna współpraca – komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan S.A.

W trakcie trwania współpracy Spółka uzyska wsparcie merytoryczne dot. przeprowadzenia niezbędnych procedur, a także otrzyma dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z działaniami bezpośrednio na rynkach ukraińskim, rosyjskim oraz norweskim. Łączna wartość dofinansowania wyniesie ponad 33 tys. euro, a więc około 150 tys. zł uwzględniając aktualny kurs. Spółka szacuje, że łączny koszt ekspansji do wspomnianych krajów wyniesie około 200 tys. zł.

Problem bezdechu sennego jest na Ukrainie, w Rosji oraz w Norwegii bardzo duży. Lokalne ośrodki badawcze szacują, że na bezdech senny może cierpieć w wyżej wymienionych krajach aż do 20 mln osób.

Nasza niedawna misja gospodarcza na Ukrainie pokazała, że popyt na nasze rozwiązanie ze strony lekarzy oraz ośrodków medyczny jest ogromny, w efekcie czego bardzo dużo placówek jest zainteresowanych wdrożeniem naszego rozwiązania. Sytuacja wygląda podobnie w Rosji oraz w Norwegii – komentuje Maciej Nowak, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Infoscan S.A. – Oczywiście nie są to  przypadki odosobnione. Specjaliści ze wszystkich europejskich krajów zdają sobie sprawę jak dużym i powszechnym problemem jest bezdech senny. Nasze rozwiązanie sprawia, że diagnostyka pod kątem ZOPS staje się ogólnodostępna, dlatego liczba placówek zainteresowanych wykorzystaniem urządzenia MED Recorder oraz systemu Osascan cały czas się zwiększa – dodaje Maciej Nowak.

Spółka prowadzi obecnie działalność na rynku polskim, francuskim oraz filipińskim. Ponadto prowadzone są rozmowy z podmiotami z takich krajów jak Indie, Hiszpania oraz Iran. Spółka posiada podpisane listy intencyjne z poszczególnymi dystrybutorami, z którymi prowadzi rozmowy. Ekspansja zagraniczna Infoscanu będzie finansowana m.in. ze środków pozyskanych w ramach umowy inwestycyjnej, w ramach której Spółka będzie mógł uzyskać nawet do 21 mln zł. 13 Sierpnia b.r. odbędzie się NWZ, podczas którego akcjonariusze zdecydują o zatwierdzeniu umowy z Inwestorem. Krótko po WZ Spółka planuje opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju.[:]

Kategorie: