Infoscan odnotował ponad 12-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży

[:pl]Firma telemedyczna Infoscan S.A. odnotowała w I połowie 2019 roku 523 tys. złotych przychodów ze sprzedaży. Jest to najwyższa wartość przychodów w historii Spółki, większa 12-krotnie od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Rekordowy poziom sprzedaży wynika przede wszystkim z rozpoczęcia współpracy z GBF International, francuskim dystrybutorem sprzętu medycznego, z którym Infoscan współpracuje od kwietnia b.r. Władze Spółki zapowiadają komercjalizację urządzenia w kolejnych krajach.

– I półrocze tego roku, a szczególnie II kwartał, to był bez wątpienia najważniejszy okres w dotychczasowej historii Spółki. Nowy Zarząd, którym kieruję postawił sobie za cel jak najszybszą komercjalizację produktu oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Dzięki uruchomieniu sprzedaży we Francji sprawiliśmy, że w kilka miesięcy przychody wzrosły ponad 12-krotnie w porównaniu z I półroczem zeszłego roku – komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan S.A. – To oczywiście dopiero początek. Naszym głównym celem jest przekroczenie progu rentowności. Będziemy dążyć do tego, aby zrealizować ten cel jeszcze w tym roku – dodaje Piotr Sobiś.

Dzięki umowie podpisanej z GBF International, francuskim dystrybutorem sprzętu medycznego, Spółka weszła ze swoim rozwiązaniem na rynek francuski. Od momentu podpisania umowy z GBF International Infoscan otrzymał zamówienia na łącznie 120 urządzeń.

Spółka prowadzi również rozmowy z podmiotami z takich krajów jak Indie, Hiszpania oraz Iran. Infoscan posiada podpisane listy intencyjne z poszczególnymi dystrybutorami, z którymi prowadzi rozmowy. 24 lipca tego roku Spółka otrzymała pozytywną decyzję Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczącej udziału Spółki w programie „Polskie Mosty Technologiczne”. W ramach programu Infoscan otrzyma dofinansowanie w wysokości około 150 tys. zł, które pozwoli Spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynkach norweskim, ukraińskim oraz rosyjskim. W ramach grantu PAiH będzie również służyć Spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowe rynki.

– Jedna umowa zagraniczna sprawiła, że Spółka rozpoczęła działalność komercyjną na szeroką skalę czego wynikiem jest rekordowa sprzedaż. Liczymy na to, że umowy z kolejnymi podmiotami spowodują zwielokrotnienie wartości przychodów w przyszłych okresach. Rozmowy z potencjalnymi partnerami trwają, a na horyzoncie pojawiają się kolejne kraje do których chcemy wejść. Nieoceniona w tej kwestii jest pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – komentuje Maciej Nowak, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Infoscan S.A. – Zamierzamy również znacząco zwiększyć przychody z działalności na rynku polskim. Szczegóły przedstawimy w nowej strategii Spółki. – dodaje Maciej Nowak.

Ekspansja zagraniczna Infoscanu będzie finansowana m.in. ze środków pozyskanych w ramach umowy inwestycyjnej, w ramach której Spółka będzie mogła uzyskać do 21 mln zł. 13 sierpnia b.r. odbędzie się NWZ, podczas którego akcjonariusze zdecydują o zatwierdzeniu umowy z inwestorem. Po WZ, które podejmie uchwały umożliwiające realizację umowy inwestycyjnej, Spółka planuje opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju.[:]

Kategorie: