Infoscan przygotowuje się do wejścia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej

Firma telemedyczna Infoscan S.A. podpisała list intencyjny z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie Spółki Infoscan trafi do placówek medycznych w Austrii, a w dalszej kolejności do podmiotów z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz z Węgier. Do tego momentu mają zostać omówione warunki współpracy oraz wszystkie szczegóły związane z wprowadzeniem rozwiązania na wyżej wymienione rynki.

Docelowo współpraca Spółki Infoscan oraz Medintech GmbH ma obejmować sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym z Austrii. Partner miałby odpowiadać również za promocje rozwiązania, a także prowadziłby dystrybucję produktu oraz usługi.

List intencyjny z Medintech GmbH to kolejny krok na drodze do realizacji naszych planów rozwoju na najbliższe 3 lata. Liczymy na to, że szybo podpiszemy umowę z potencjalnym partnerem. Zagwarantuje nam ona dotarcie na rynek austriacki i pozwoli wejść z naszym rozwiązaniem do kolejnych krajów, w tym na bardzo rozwinięte rynki niemiecki oraz szwajcarski. – komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan S.A.

Medintech GmbH jest innowacyjną firmą oferującą rozwiązania w dziedzinie telememonitoringu oraz telemedycyny na terenie Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. Jej celem jest osiągnięcie nowego poziomu opieki nad pacjentem poprzez zorganizowane centrów telemonitoringu oraz ścisłą współpracę z placówkami służby zdrowia i lekarzami rezydentami, a także zapewnienie pacjentowi opieki medycznej, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje.

Nasz potencjalny partner to firma z dużym doświadczeniem na rynku DACH oraz w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z naszym przyszłym dystrybutorem którego celem ma być ustalenie ostatecznych warunków biznesowych naszej przyszłej współpracy. Liczymy na to, że szybko podpiszemy umowę oraz zaczniemy realizować zamówienia – komentuje Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu Infoscan S.A.

Podpisanie listu intencyjnego to kolejny postęp w realizacji ogłoszonych w styczniu br. planów rozwoju Infoscanu na lata 2020-2022. Na początku lutego Spółka informowała o nawiązaniu współpracy z bułgarskim dystrybutorem Inter Business ’91 Ltd. Obecnie firma telemedyczna czeka na otrzymanie pierwszej prognozy zamówień od partnera z Bułgarii.

Kategorie: