Infoscan wdroży pakiet dla osób w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem

Firma telemedyczna Infoscan S.A. wskazuje, że osoby cierpiące na bezdech senny znajdują się
w grupie ryzyka zakażenia SARS-CoV2. Problem bezdechu sennego może dotyczyć nawet 2,5 mln Polaków, ale większość z nich może nie wiedzieć o chorobie. W celu pomocy osobom zagrożonych tym schorzeniem Infoscan przygotowuje pakiet wsparcia w postaci dodatkowych konsultacji
do badania diagnostycznego przeprowadzanego za pomocą urządzenia MED Recorder. To kolejny krok firmy w budowaniu oferty wspierającej polskich pacjentów w czasach pandemii SARS-CoV2.

Z wyników prowadzonych od wielu lat badań wynika iż właściwe leczenie Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS), w tym Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS), poprawia funkcjonalność układu odpornościowego. – Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż niedobór snu oraz spadki utlenienia krwi – główne objawy OBS – zaburzają odpowiedź immunologiczną, w tym reakcję na infekcję SARS-CoV2. Ponad to pamiętajmy, że pacjenci z OBS to zazwyczaj osoby cierpiące także na otyłość, która z kolei zwiększa podatność na infekcje i powoduje zaburzenia funkcji immunologicznych – zwraca uwagę dr n. med. Aleksandra Jarecka-Dobroń. W Wielkiej Brytanii zaobserwowano, że otyłość odgrywa istotną rolę w nasileniu choroby związanej z koronawirusem. Raport londyńskiego Intensive Care National Audit and Resource Center wykazał, że 64% pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii w Wielkiej Brytanii miało nadwagę lub otyłość (dane dotyczą sytuacji do 19 marca). Stwierdzono, że 127 z 196 osób przyjętych na OIOM z powodu COVID-19 miało nadwagę.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród pacjentów z OBS i grypą udowodniły, że zaburzenia oddychania pogarszały zarówno immunologiczną odpowiedź komórkową (związaną z białymi krwinkami) jak i odpowiedź humoralną (związaną z wytwarzaniem swoistych przeciwciał). Ponadto OBS jest istotnym klinicznie schorzeniem, które zwiększa ryzyko rozwoju i wystąpienia poważnych zaostrzeń chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym: choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca. Zatem leczenie bezdechu sennego oraz chrapania (które również w mechaniczny sposób uszkadza śluzówki nosogardła ułatwiając wirusom zakotwiczenie i penetrację tkanek) zwiększa istotnie zdolność organizmu do stawiania skutecznego oporu wszelkim infekcjom. Aktualnie w trakcie są badania analizujące podstawy patofizjologii ZOPS w infekcjach typu COVID-19, wydaje się jednak, iż tak jak w przypadku innych infekcji wirusowych, związek ten będzie oczywisty – podkreśla dr n. med. Aleksandra Jarecka – Dobroń.

Infoscan chce zachęcić Polaków do zwrócenia uwagi na problem bezdechu sennego i częstszego diagnozowania tego schorzenia. Wykorzystując urządzenie MED Recorder, badanie można przeprowadzić w warunkach domowych. Dodatkowo, spółka zamierza uzupełnić ofertę badania diagnostycznego o telekonsultacje z lekarzem ScanLink Medical (podmiotu leczniczego wchodzącego w skład Grupy Infoscan). – Uważamy, że jednym z zadań stojących przed całą branżą telemedyczną jest popularyzacja zdalnej diagnostyki, która pozwoli identyfikować grupy ryzyka zakażenia koronawirusem, ale również innymi infekcjami. Brak możliwości swobodnego przemieszczania się jest dużym utrudnieniem zwłaszcza dla osób chorujących przewlekle. W przypadku osób chorujących na bezdech senny wiemy już, że są oni w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na chorobę COVID-19, dlatego rozszerzamy ofertę Infoscan, aby pomóc pacjentom z bezdechem lepiej chronić się przed potencjalnym zakażeniem oraz jego groźnymi następstwami – zaznacza Piotr Sobiś, Prezes Infoscan.

Nie jest to pierwsza inicjatywa spółki związana ze wsparciem pacjentów w czasie koronawirusa. Infoscan w tym tygodniu poinformował, że rozszerzy swoją ofertę o sprzedaż i dystrybucję testów na koronawirusa oraz innych produktów służących walce z COVID-19. W tym celu Spółka podpisała aneks listu intencyjnego z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Współpraca obu podmiotów ma być poszerzona o dystrybucję przez Infoscan na terenie Polski testów, sprzętu oraz akcesoriów służących do walki z koronawirusem. Będą one dostarczane przez austriackiego partnera.

Kategorie: