O Infoscan

Relacje inwestorskie

Infoscan od 2007 roku konsekwentnie rozwija swoje kompetencje w obszarze telemedycyny i do 2015 roku przeprowadził a aż 500 komercyjnych badań diagnostycznych ZOPS. W roku 2016 ta liczba została podwojona.

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą świadczącą usługi opisu badań ZOPS. Warto przy tym podkreślić , że rynek tych usług charakteryzuje się ogromnym potencjałem wzrostu. Stale współpracujemy z prawie 30 klinikami i lekarzami w Polsce, którzy już korzystają z pełnego pakietu korzyści, jakie oferuje telemedycyna i outsourcing opisu badań ZOPS.

Infoscan to przede wszystkim firma, która konsekwentnie realizuje politykę jakości oraz rozwoju, dlatego bierze udział w projektach realizowanych wspólnie z uczelniami wyższymi oraz programach wdrożeniowych z różnych funduszy Unii Europejskiej.

Od stycznia 2012 roku firma Infoscan S.A. posiada certyfikat zgodności z normą: PN-EN ISO 13485 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych, w zakresie: Projektowanie, produkcja, serwis, sprzedaż urządzeń oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów. Jednostką certyfikującą jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

W roku 2014 Spółka została przekształcona w Spółkę Akcyjną.