Raporty

Infoscan to firma, której aktywność nie tylko sprowadza się do eksplorowania innowacji w telemedycynie oraz dostarczaniu technologii medycyny przyszłości, ale także na polu biznesowym. Konsekwentnie realizowana polityka najwyższej jakości sprawiła, że w roku 2014 firma została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki zrównoważonego oraz odpowiedzialnego biznesu.

Raporty EBI

Numer Rodzaj Data publikacji Tytuł
1 Bieżący 07.01.2021 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 stycznia 2021 r.
42 Bieżący 11.12.2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 7 stycznia 2021 roku
41 Bieżący 10.12.2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 grudnia 2020 r.
40 Bieżący 10.12.2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
39 Bieżący 09.12.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
38 Bieżący 08.12.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
37 Bieżący 05.12.2020 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
36 Bieżący 21.11.2020 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku
35 Bieżący 13.11.2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 10 grudnia 2020 roku
34 Okresowy 13.11.2020 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
33 Bieżący 13.11.2020 Rezygnacja oraz powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki
32 Bieżący 12.11.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
31 Bieżący 14.10.2020 Korekta raportu bieżącego EBI nr 30/2020 - zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
30 Bieżący 02.10.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
29 Okresowy 11.09.2020 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
28 Okresowy 12.08.2020 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
27 Bieżący 29.07.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
26 Bieżący 13.07.2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
25 Bieżący 13.07.2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2020 r.
24 Bieżący 09.07.2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii H
23 Bieżący 18.06.2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii K
22 Bieżący 18.06.2020 Objęcie akcji serii K w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego oraz zmiana praw z instrumentów finansowych Spółki
21 Bieżący 18.06.2020 Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C
20 Bieżący 15.06.2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
19 Okresowy 09.06.2020 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
18 Bieżący 03.06.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
17 Bieżący 28.05.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
16 Okresowy 15.05.2020 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
15 Bieżący 03.04.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H (uznanie za nieważne raportów bieżących EBI 10/2020 oraz 14/2020)
14 Bieżący 25.03.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
13 Okresowy 21.03.2020 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za 2019 r.
12 Bieżący 21.03.2020 Incydentalne naruszenie zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect”
11 Okresowy 20.03.2020 Jednostkowy raport roczny za 2019 r.
10 Bieżący 20.03.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
9 Bieżący 16.03.2020 Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych z firmą audytorską
8 Bieżący 13.03.2020 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki
7 Bieżący 06.03.2020 Rejestracja przez sąd zmian Statutu w zakresie kapitału zakładowego i warunkowego Spółki
6 Bieżący 27.02.2020 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
5 Bieżący 10.02.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
4 Bieżący 29.01.2020 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
3 Bieżący 27.01.2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2020 r.
2 Bieżący 15.01.2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
1 Bieżący 10.01.2020 Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
34 Bieżący 30.12.2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 27 stycznia 2020 roku
33 Bieżący 30.12.2019 Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2019 r.
25 Okresowy 14.11.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
21 Bieżący 17.09.2019 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20 Bieżący 04.09.2019 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
19 Bieżący 13.08.2019 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
18 Bieżący 13.08.2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2019 r.
17 Bieżący 13.08.2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
16 Okresowy 02.08.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
15 Bieżący 16.07.2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
14 Bieżący 04.07.2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
13 Bieżący 28.06.2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
12 Bieżący 14.06.2019 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
11 Bieżący 01.06.2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
10 Okresowy 15.05.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
9 Bieżący 14.05.2019 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
8 Bieżący 21.03.2019 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
6 Okresowy 21.03.2019 Jednostkowy raport roczny Infoscan S.A. za rok obrotowy 2018
5 Bieżący 08.03.2019 Emisja obligacji serii B
4 Bieżący 08.03.2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
3 Bieżący 15.02.2019 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
2 Bieżący 31.01.2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
1 Bieżący 28.01.2019 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
26 Bieżący 29.11.2018 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
25 Okresowy 14.11.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
24 Bieżący 07.11.2018 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
23 Bieżący 07.11.2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
22 Bieżący 31.10.2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 Bieżący 17.10.2018 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
20 Bieżący 08.10.2018 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
19 Bieżący 04.10.2018 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
18 Bieżący 06.09.2018 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
17 Bieżący 06.09.2018 Treść uchwał podjętych na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 września 2018 r.
15 Okresowy 26.07.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
13 Bieżący 29.06.2018 Powołanie nowej kadencji Rady Nadzorczej
12 Bieżący 29.06.2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 28 czerwca 2018 r.
11 Bieżący 01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
8 Okresowy 11.05.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
7 Bieżący 13.04.2018 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta
6 Bieżący 07.03.2018 Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A
5 Bieżący 22.02.2018 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
4 Bieżący 21.02.2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 20 lutego 2018 r.
2 Okresowy 12.02.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
2 Bieżący 23.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
1 Bieżący 15.01.2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.
26 Bieżący 24.11.2017 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E i F
25 Okresowy 13.11.2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
24 Bieżący 10.11.2017 Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych
23 Bieżący 25.08.2017 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22 Bieżący 25.08.2017 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
21 Okresowy 14.08.2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
20 Bieżący 10.08.2017 Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
19 Bieżący 04.08.2017 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E
18 Bieżący 30.06.2017 Zmiany w Radzie Nadzorczej
17 Bieżący 30.06.2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 30 czerwca 2017 r.
16 Bieżący 29.06.2017 Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
15 Bieżący 27.06.2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14 Bieżący 02.06.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
13 Okresowy 31.05.2017 Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy
12 Bieżący 25.05.2017 Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
11 Okresowy 12.05.2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
10 Bieżący 14.04.2017 Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją programu motywacyjnego
9 Bieżący 10.04.2017 Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
8 Bieżący 14.03.2017 Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
7 Bieżący 10.03.2017 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
6 Bieżący 10.03.2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
5 Bieżący 01.03.2017 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału
4 Okresowy 13.02.2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
3 Bieżący 10.02.2017 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
2 Bieżący 18.01.2017 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
1 Bieżący 18.01.2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
37 Bieżący 30.12.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
36 Bieżący 30.12.2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2016 r.
35 Bieżący 02.12.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
34 Bieżący 01.12.2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
33 Bieżący 01.12.2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
32 Bieżący 24.11.2016 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału
31 Bieżący 09.11.2016 Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO
30 Okresowy 18.10.2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
29 Bieżący 14.10.2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
28 Bieżący 14.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
27 Okresowy 11.08.2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
26 Bieżący 01.07.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
25 Bieżący 01.07.2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 Bieżący 01.07.2016 Odwołanie prognozy wyników finansowych Spółki
23 Bieżący 28.06.2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22 Bieżący 21.06.2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 Okresowy 09.06.2016 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015
20 Bieżący 03.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
19 Bieżący 02.06.2016 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect
18 Okresowy 31.05.2016 Raport roczny za rok obrotowy 2015
17 Bieżący 31.05.2016 Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C na dzień 2 czerwca 2016 roku
16 Bieżący 30.05.2016 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
15 Bieżący 25.05.2016 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C na rynku NewConnect
14 Bieżący 25.05.2016 Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
13 Okresowy 11.05.2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
12 Bieżący 10.05.2016 Zakwalifikowanie projektu z udziałem Emitenta do dofinansowania z NCBiR
11 Bieżący 14.03.2016 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
10 Bieżący 08.03.2016 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynku NewConnect
9 Bieżący 03.03.2016 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
8 Bieżący 15.02.2016 Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
7 Okresowy 15.02.2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
6 Bieżący 22.01.2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
5 Bieżący 21.01.2016 Zawarcie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii C
4 Bieżący 15.01.2016 Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
3 Bieżący 08.01.2016 Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
2 Bieżący 05.01.2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
1 Bieżący 05.01.2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
23 Bieżący 08.12.2015 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C i dokonaniem ich przydziału.
22 Bieżący 30.11.2015 Zawarcie istotnej umowy z Wojskową Akademią Techniczną
21 Bieżący 20.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
20 Okresowy 13.11.2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
19 Bieżący 19.08.2015 Strategia rozwoju InfoSCAN S.A.
18 Bieżący 19.08.2015 Prognoza wyników finansowych InfoSCAN S.A. na 7-12m 2015-2017
17 Bieżący 18.08.2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
16 Okresowy 14.08.2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
15 Bieżący 26.06.2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14 Bieżący 29.05.2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13 Bieżący 29.05.2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
12 Okresowy 15.05.2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
11 Bieżący 03.05.2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10 Okresowy 03.05.2015 Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
9 Bieżący 29.04.2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
8 Bieżący 13.04.2015 Zawarcie dwóch listów intencyjnych z klinikami medycznymi z Wielkiej Brytanii
7 Bieżący 11.04.2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect na dzień 16 kwietnia 2015 r.
6 Bieżący 03.04.2015 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect
5 Bieżący 01.04.2015 Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
4 Bieżący 13.03.2015 Powołanie Członka Zarządu Emitenta
3 Bieżący 13.03.2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
2 Bieżący 12.02.2015 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
1 Bieżący 12.02.2015 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty ESPI

 

Numer Rodzaj Data publikacji Tytuł
12 Bieżący 15.02.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.
11 Bieżący 09.02.2021 Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
10 Bieżący 03.02.2021 Aktualizacja informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki
9 Bieżący 29.01.2021 Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 15 lutego 2021 roku
8 Bieżący 18.01.2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 15 lutego 2021 roku
7 Bieżący 13.01.2021 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C6
6 Bieżący 13.01.2021 Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
5 Bieżący 13.01.2021 Informacja dotycząca umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund
4 Bieżący 12.01.2021 Otrzymanie oświadczenia o zamianie czternastu obligacji serii C6 na akcje serii H
3 Bieżący 11.01.2021 Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A.
2 Bieżący 11.01.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 stycznia 2021 r.
1 Bieżący 11.01.2021 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
67 Bieżący 17.12.2020 Otrzymanie zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile S.A. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji
66 Bieżący 14.12.2020 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
65 Bieżący 11.12.2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2020 r.
64 Bieżący 11.12.2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 7 stycznia 2021 roku
63 Bieżący 09.12.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2 i C5
62 Bieżący 09.12.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2 i C5
61 Bieżący 08.12.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C5
60 Bieżący 08.12.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie sześciu kolejnych obligacji serii C5 na akcje serii H
59 Bieżący 01.12.2020 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
58 Bieżący 21.11.2020 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku
57 Bieżący 17.11.2020 Emisja obligacji serii C6 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
56 Bieżący 16.11.2020 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
55 Bieżący 13.11.2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 10 grudnia 2020 roku
54 Bieżący 13.11.2020 Zawarcie trzeciego aneksu do warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych
53 Bieżący 12.11.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4 oraz C5
52 Bieżący 09.11.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie dwóch kolejnych obligacji serii C4 oraz trzech obligacji serii C5 na akcje serii H
51 Bieżący 30.10.2020 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
50 Bieżący 15.10.2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
49 Bieżący 14.10.2020 Zawarcie umowy mającej na celu przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń Rejestratorów MED z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
48 Bieżący 02.10.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4
47 Bieżący 01.10.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H
46 Bieżący 30.09.2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
45 Bieżący 22.09.2020 Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
44 Bieżący 17.09.2020 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
43 Bieżący 02.09.2020 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
42 Bieżący 20.08.2020 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
41 Bieżący 20.08.2020 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 40/2020
40 Bieżący 20.08.2020 Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
39 Bieżący 13.08.2020 Zawarcie aneksu do umowy z Giromed Institute S.L.P. oraz rozpoczęcie jej realizacji
38 Bieżący 29.07.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4
37 Bieżący 28.07.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie ośmiu obligacji serii C4 na akcje serii H
36 Bieżący 27.07.2020 Emisja obligacji serii C5 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
35 Bieżący 13.07.2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.
34 Bieżący 09.07.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
33 Bieżący 09.07.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie kolejnych pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H
32 Bieżący 18.06.2020 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
31 Bieżący 18.06.2020 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
30 Bieżący 18.06.2020 Zmiana stanu posiadania
29 Bieżący 18.06.2020 Powiadomienia o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
28 Bieżący 15.06.2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
27 Bieżący 03.06.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
26 Bieżący 03.06.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie kolejnych pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H.
25 Bieżący 28.05.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
24 Bieżący 28.05.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H
23 Bieżący 14.05.2020 Emisja obligacji serii C3 i C4 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
22 Bieżący 30.04.2020 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
21 Bieżący 29.04.2020 Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) dotyczącej produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19
20 Bieżący 28.04.2020 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
19 Bieżący 03.04.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z trzynastu obligacji serii C2 oraz uchylenie uchwał, o których mowa w raportach bieżących ESPI nr 14/2020 oraz 16/2020
18 Bieżący 03.04.2020 Informacja dotycząca raportu bieżącego ESPI 13/2020 oraz 15/2020. Otrzymanie nowego oświadczenia o zamianie trzynastu obligacji serii C2 na akcje serii H
17 Bieżący 27.03.2020 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) w zakresie rozszerzenia współpracy o dystrybucję produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19
16 Bieżący 25.03.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2
15 Bieżący 25.03.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie dziewięciu obligacji serii C2 na akcje serii H
14 Bieżący 20.03.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2
13 Bieżący 19.03.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie czterech obligacji serii C2 na akcje serii
12 Bieżący 09.03.2020 Zawarcie porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki
18 Bieżący 03.03.2020 Informacja dotycząca raportu bieżącego ESPI 13/2020 oraz 15/2020. Otrzymanie nowego oświadczenia o zamianie trzynastu obligacji serii C2 na akcje serii H
10 Bieżący 18.02.2020 Zawarcie listu intencyjnego z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
11 Bieżący 11.02.2020 Zawarcie umowy o wykonanie projektu urządzenia diagnostycznego z AMC TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
9 Bieżący 10.02.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1 oraz C2
8 Bieżący 08.02.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie trzech kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H oraz jednej obligacji serii C2 na akcje serii H
7 Bieżący 07.02.2020 Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii na świadczenie usług na terytorium Bułgarii
6 Bieżący 31.01.2020 Emisja obligacji serii C2 oraz warrantów subskrypcyjnych
5 Bieżący 27.01.2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2020 r.
4 Bieżący 15.01.2020 Zawarcie aneksu do umowy na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie
3 Bieżący 10.01.2020 Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1
2 Bieżący 09.01.2020 Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H
1 Bieżący 09.01.2020 Przyjęcie planów rozwoju Spółki na lata 2020-2022
58 Bieżący 30.12.2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 27 stycznia 2020 roku
57 Bieżący 30.12.2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2019 r.
41 Bieżący 30.09.2019 Zawarcie aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki – Spełnienie ostatnich z warunków umowy.
40 Bieżący 25.09.2019 Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc.
39 Bieżący 19.09.2019 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
38 Bieżący 17.09.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
37 Bieżący 06.09.2019 Zawarcie umowy o współpracy z mLeasing sp. z o.o.
36 Bieżący 28.08.2019 Zawarcie listu intencyjnego z Novomed Group SAS
35 Bieżący 14.08.2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
34 Bieżący 13.08.2019 Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND.
33 Bieżący 31.07.2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
32 Bieżący 24.07.2019 Projekt Spółki rekomendowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu do dofinansowania w ramach programu „Polskie Mosty Technologiczne”
31 Bieżący 16.07.2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
30 Bieżący 16.07.2019 Podpisanie listu intencyjnego z Kaladaran Co. Plc.
29 Bieżący 03.07.2019 Korekta raportu bieżącego 29/2019
29 Bieżący 03.07.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28 Bieżący 02.07.2019 Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International.
27 Bieżący 28.06.2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
26 Bieżący 18.06.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25 Bieżący 18.06.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24 Bieżący 18.06.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23 Bieżący 14.06.2019 Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie warunkowej umowy emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych
22 Bieżący 11.06.2019 Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych Spółki – ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
21 Bieżący 01.06.2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
20 Bieżący 16.05.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19 Bieżący 10.05.2019 Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International.
18 Bieżący 26.04.2019 Aktualizacja planów rozwoju Spółki w zakresie dotyczącym komercjalizacji urządzenia MED Recorder w 2019 roku
17 Bieżący 26.04.2019 Podpisanie listu intencyjnego z Giromed Institute S.L.P.
16 Bieżący 13.04.2019 Informacja dotycząca decyzji FDA w sprawie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim
15 Bieżący 12.04.2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14 Bieżący 02.04.2019 Otrzymanie zamówienia na urządzenia MED Recorder
13 Bieżący 25.03.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12 Bieżący 20.03.2019 Podpisanie listu intencyjnego z Boston Ivy Healthcare Solutions
11 Bieżący 14.03.2019 Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
10 Bieżący 08.03.2019 Zawarcie porozumień w sprawie refinansowania obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B
9 Bieżący 04.03.2019 Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży i dystrybucji urządzenia MED Recorder na terenie wybranych państw Europy oraz Afryki
8 Bieżący 26.02.2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Polmed S.A. o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
7 Bieżący 18.02.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
6 Bieżący 15.02.2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
5 Bieżący 14.02.2019 Wysłanie odpowiedzi do FDA dotyczących certyfikacji urządzenia MED Recorder
4 Bieżący 29.01.2019 Wpis ScanLink Medical sp. z o.o. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
3 Bieżący 24.01.2019 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Infoscan S.A.
2 Bieżący 21.01.2019 Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
1 Bieżący 20.01.2019 Korekta raportu bieżącego nr 1/2019
1 Bieżący 19.01.2019 Otrzymanie stanowiska FDA w sprawie certyfikacji urządzenia MED Recorder
55 Bieżący 28.12.2018 Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
54 Bieżący 28.12.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
53 Bieżący 17.12.2018 Informacja o uzupełnieniu dokumentacji w związku z procesem certyfikacji FDA.
52 Bieżący 28.11.2018 Podpisanie listu intencyjnego z Bayard Medical
51 Bieżący 27.11.2018 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu.
50 Bieżący 29.10.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
49 Bieżący 25.10.2018 Zakończenie emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego
48 Bieżący 19.10.2018 Uchwały organów Spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
47 Bieżący 17.10.2018 Aktualizacja informacji dotyczących statusu certyfikacji FDA
46 Bieżący 01.10.2018 Podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju zakresu działalności w Polsce
45 Bieżący 26.09.2018 Informacja o spełnieniu warunków do rozpoczęcia sprzedaży badań diagnostycznych za pomocą urządzenia MED Recorder na terenie Filipin
44 Bieżący 24.09.2018 Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność urządzenia MED Recorder z filipińskimi normami radiowymi
43 Bieżący 10.09.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infoscan S.A. w dniu 6 września 2018 r.
42 Bieżący 07.09.2018 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej ceny emisyjnej akcji Spółki.
41 Bieżący 23.08.2018 Dopuszczenie przez Institutional Review Board urządzenia MED Recorder do badań na pacjentach w USA
40 Bieżący 09.08.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
39 Bieżący 09.08.2018 Zawarcie listów intencyjnych z inwestorami w sprawie finansowania projektów w Azji i w Polsce
38 Bieżący 08.08.2018 Podpisanie listu intencyjnego z ResMed Polska
37 Bieżący 07.08.2018 Zawarcie umowy z Clayton Sleep Institute w zakresie realizacji drugiego etapu pilotażu
36 Bieżący 27.07.2018 Zawarcie umowy z siecią przychodni na badania w zakresie diagnostyki bezdechu sennego
35 Bieżący 09.07.2018 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
34 Bieżący 04.07.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
33 Bieżący 03.07.2018 Informacja na temat procesu certyfikacji FDA
32 Bieżący 02.07.2018 Nabycie akcji przez Członka Zarządu Spółki
31 Bieżący 29.06.2018 Nabycie akcji przez Członka Zarządu Spółki
30 Bieżący 29.06.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
29 Bieżący 29.06.2018 Informacje Zarządu dotyczące segmentacji na rynku NewConnect i statusu certyfikacji w USA
28 Bieżący 18.06.2018 Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży badań w krajach Azji Południowo – Wschodniej
27 Bieżący 11.06.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
26 Bieżący 04.06.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
25 Bieżący 01.06.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
24 Bieżący 28.05.2018 Informacja na temat promowania urządzenia MED Recorder na terenie USA
23 Bieżący 25.05.2018 Akceptacja organizacji branżowej dla urządzenia MED Recorder do użytkowania na terenie Filipin
22 Bieżący 08.05.2018 Działania związane z założeniem spółki w USA
21 Bieżący 25.04.2018 Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie sprzedaży badań na rynkach azjatyckich
20 Bieżący 11.04.2018 Powołanie Prezesa amerykańskiej spółki zależnej
19 Bieżący 05.04.2018 Wpis znaku towarowego Infoscan w rejestrze United States Patent and Trademark Office
18 Bieżący 27.03.2018 Zakończenie badań przeprowadzanych w związku z certyfikacją FDA
17 Bieżący 27.03.2018 Działania związane z założeniem spółki w USA
16 Bieżący 21.03.2018 Podpisanie przez spółkę zależną cardio.link S.A.z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu 4stock
14 Bieżący 15.03.2018 Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 14.03.2018 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12 Bieżący 12.03.2018 Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
11 Bieżący 09.03.2018 Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
10 Bieżący 08.03.2018 Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
9 Bieżący 07.03.2018 Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A
8 Bieżący 27.02.2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.02.2018 r.
7 Bieżący 22.02.2018 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
6 Bieżący 12.02.2018 Podpisanie przez cardio.link S.A. umowy istotnej wartości na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego
5 Bieżący 12.02.2018 Podpisanie umowy o poufności z MedBridge Healthcare LLC
4 Bieżący 30.01.2018 Prezentacja urządzenia MED Recorder wśród przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostycznej i szpitali.
3 Bieżący 23.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
3 Bieżący 23.01.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
2 Bieżący 23.01.2018 Korekta informacji zawartych w powiadomieniu o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
1 Bieżący 22.01.2018 Zakwalifikowanie projektu Spółki zależnej cardio.link S.A. do dofinansowania z PARP
67 Bieżący 29.12.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
66 Bieżący 20.12.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
65 Bieżący 15.12.2017 Zawarcie przez spółkę zależną cardio.link S.A. umowy w zakresie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
64 Bieżący 12.12.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu powyżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
63 Bieżący 11.12.2017 Podpisanie listu intencyjnego z Delaware Sleep Disorder Centers
62 Bieżący 11.12.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
61 Bieżący 08.12.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
60 Bieżący 06.12.2017 Podpisanie listu intencyjnego z Clayton Sleep Institute
59 Bieżący 05.12.2017 Rozpoczęcie pilotażu urządzenia MED Recorder w amerykańskich klinikach snu
58 Bieżący 30.11.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
57 Bieżący 29.11.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
56 Bieżący 27.11.2017 Plany rozwoju Infoscan w latach 2018-2019
55 Bieżący 24.11.2017 Rozpoczęcie badań kohortowych w ramach projektu Białystok Plus
54 Bieżący 20.11.2017 Pozytywne zakończenie badań laboratoryjnych w związku z procedurą certyfikacji FDA.
53 Bieżący 13.11.2017 Korekta raportu ESPI nr 52/2017 – Informacja o przydziale akcji w subskrypcji prywatnej spółki zależnej cardio.link S.A.
52 Bieżący 13.11.2017 Informacja o przydziale akcji w subskrypcji prywatnej spółki zależnej cardio.link S.A.
51 Bieżący 07.11.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
50 Bieżący 07.11.2017 Rozpoczęcie testów technologicznych urządzenia MED Recorder w ramach pilotażu na rynku USA
49 Bieżący 31.10.2017 Wybór oferty spółki w postępowaniu na wykonanie badań kohortowych w ramach projektu Białystok Plus
48 Bieżący 17.10.2017 Rozpoczęcie prezentacji urządzenia MED Recorder wśród przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostycznej
47 Bieżący 26.09.2017 Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
46 Bieżący 13.09.2017 Podpisanie umowy z Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
45 Bieżący 06.09.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
44 Bieżący 06.09.2017 Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
43 Bieżący 06.09.2017 Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
42 Bieżący 30.08.2017 Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
41 Bieżący 23.08.2017 Rejestracja Spółki zależnej cardio.link S.A.
40 Bieżący 17.08.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
39 Bieżący 08.08.2017 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji badań kohortowych na 5 tys. osobach
38 Bieżący 07.08.2017 Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie – zmiana łącznego stanu posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie
37 Bieżący 01.08.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
36 Bieżący 25.07.2017 Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
35 Bieżący 21.07.2017 Otrzymanie od FCC certyfikatu zezwalającego na wprowadzenie urządzenia Infoscan MED Recorder do obrotu.
34 Bieżący 14.07.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
33 Bieżący 12.07.2017 Otrzymanie informacji od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącej pozytywnej oceny formalnej wniosku o certyfikację urządzenia MED Recorder
32 Bieżący 03.07.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zmiana łącznego stanu posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
31 Bieżący 03.07.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
30 Bieżący 03.07.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
29 Bieżący 03.07.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
28 Bieżący 03.07.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
27 Bieżący 03.07.2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.
26 Bieżący 14.06.2017 Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
25 Bieżący 08.06.2017 Złożenie wniosku do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącego certyfikacji urządzenia MED Recorder
24 Bieżący 02.06.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
23 Bieżący 26.05.2017 Pozytywne zakończenie badań urządzenia MED Recorder w związku certyfikacją na rynku USA
22 Bieżący 17.05.2017 Zakończenie badań urządzenia MED Recorder w związku certyfikacją na rynku USA
21 Bieżący 20.04.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20 Bieżący 19.04.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19 Bieżący 19.04.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Emitenta
18 Bieżący 18.04.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17 Bieżący 18.04.2017 Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16 Bieżący 14.04.2017 Realizacja programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze
15 Bieżący 23.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14 Bieżący 21.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 17.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12 Bieżący 17.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11 Bieżący 16.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10 Bieżący 15.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9 Bieżący 14.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
8 Bieżący 03.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
7 Bieżący 03.03.2017 Podpisanie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
6 Bieżący 01.03.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – wejście powyżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5 Bieżący 28.02.2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
4 Bieżący 27.02.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
3 Bieżący 20.02.2017 Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Bieżący 16.02.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1 Bieżący 14.02.2017 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
23 Bieżący 30.12.2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2016 r.
21 Bieżący 21.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
20 Bieżący 19.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
19 Bieżący 16.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18 Bieżący 16.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17 Bieżący 15.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16 Bieżący 12.12.2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
15 Bieżący 07.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14 Bieżący 06.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 06.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
12 Bieżący 06.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11 Bieżący 02.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10 Bieżący 02.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9 Bieżący 02.12.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
8 Bieżący 24.10.2016 Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinasowania przez PARP
7 Bieżący 01.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.
5 Bieżący 03.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
4 Bieżący 25.05.2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
3 Bieżący 25.01.2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2 Bieżący 12.01.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1 Bieżący 12.01.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5 Bieżący 02.06.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
3 Bieżący 05.05.2015 Korekta raportu ESPI nr 10/2015
2 Bieżący 03.05.2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10 Bieżący 01.05.2015 Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
1 Bieżący 24.02.2015 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Kontakt dla inwestorów

Jeżeli oferta Infoscan wzbudziła Państwa zainteresowanie lub jeżeli szukają Państwo odpowiedzialnego partnera biznesowego - zapraszamy do kontaktu. Współpracujemy z firmami oraz instytucjami, które potrafią śmiało i realnie myśleć o technologiach przyszłości. Razem możemy wyprzedzić oczekiwania Pacjentów oraz Klientów oferując im standardy medyczne jutra.

Emitent

Infoscan Emitent

Infoscan S.A.
ul. Rejtana 17/16
02-516 Warszawa

tel: 785 800 600
fax: (+22) 188 10 23
mail: info@infoscan.pl

Doradca ds. relacji inwestorskich

doradca-inera

InnerValue Sp. z o.o.
ul. Wilcza 46, Piętro 1
00-679 Warszawa

tel: (+48) 22 292 04 28
mail: recepcja@innervalue.pl

Autoryzowany doradca

doradca-IPO-logotyp

IPO Doradztwo Kapitałowe
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

tel: (+22) 278 27 21
mail: ipo@ipo.com.pl

Animator rynku

animator-Trigon-logotyp

Trigon Dom Maklerski
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

tel: (+48) 22 330 11 11
mail: recepcja@trigon.pl