Dla Lekarza

Innowacyjne rozwiązanie Infoscan

MED Recorder to kompleksowe, mobilne i nieinwazyjne urządzenie diagnostyczne wykorzystywane do badania Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS). Aparat pracując w warunkach domowych, rejestruje podczas snu pacjenta takie parametry:

  • saturacja krwi (SpO2),
  • tętno,
  • fale tętna,
  • przepływ powietrza przez usta i nos,
  • ruchy klatki piersiowej i przepony,
  • pozycja ciała,
  • głośność chrapania.

Aparat przesyła zarejestrowane dane do platformy telemedycznej Osascan dostępnej z poziomu strony internetowej, co sprawia że lekarz ma wgląd do badań pacjenta z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. System wyposażony jest w zaawansowane algorytmy pozwalające wyodrębnić zaburzenia i odchylenia od wartości normatywnych.

Integralną częścią naszego rozwiązania jest usługa opisu badania realizowana przez naszych specjalistów. Centrum Opisu przygotowuje kompletny raport graficzno-opisowy z przeprowadzonego badania. Raport ten jest dostępny on-line w formie pliku PDF i stanowi źródło informacji dla lekarza prowadzącego, ułatwiając mu podjęcie decyzji o sposobie leczenia pacjenta.