Dofinansowanie z Funduszy Europejskich


Łatwy dostęp, szybka i wiarygodna diagnoza oraz niższe koszty badań, to cel, który sobie stawiamy w Infoscanie. Dlatego chcemy popularyzować tworzone przez nas rozwiązania telemedyczne wśród ludzi na całym świecie.

Praca nad rozwojem technologii diagnostycznych, projektowanie nowoczesnych narzędzi oraz usług telemedycznych wymaga wysokich nakładów zarówno na badania jak i na marketing, dlatego wykorzystujemy możliwość dotacji unijnych aby się rozwijać i móc proponować Klientom najwyższą jakość.

 • 700000
 • 600000
 • 500000
 • 400000
 • 300000
 • 200000
 • 100000
 • 0
Dofinansowanie projektu z UE:
716 024,00 PLN

Program promocji branży sprzętu medycznego w celu internacjonalizacji marki produktowej przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest promocja na rynkach zagranicznych innowacyjnego produktu w postaci rejestratora parametrów fizjologicznych pacjenta.

 • 12000000
 • 10000000
 • 8000000
 • 6000000
 • 4000000
 • 2000000
 • 0
Koszt całkowity:
13 089 791,00 PLN

Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca.

Wartość projektu dla wszystkich członków konsorcjum:
13 089 791 (koszt całkowity), 12 727 160 (dofinansowanie).

Część przypadająca dla Infoscan:
1 267 100 zł (koszt całkowity), 904 469 zł (dofinansowanie).

Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (lub NCBiR).

Konkurs: StrategMED III