Investor relations

Reports

Infoscan is a company whose operation doesn't only entail exploring innovation in telemedicine and supplying future medical technologies, as its scope of activity also includes business expansion. The highest quality policy exercised by the Company enabled its listing on the Stock Exchange in 2014.


You're welcome to acquaint yourself with our reports - a testimony to our commitment to the policy of sustainable and responsible business.

Number
25
Type
Okresowy
Date
14.11.2019
Number
21
Type
Current
Date
17.09.2019
Number
19
Type
Current
Date
13.08.2019
Number
17
Type
Current
Date
13.08.2019
Number
16
Type
Okresowy
Date
02.08.2019
Number
12
Type
Current
Date
14.06.2019
Number
10
Type
Okresowy
Date
15.05.2019
Number
9
Type
Current
Date
14.05.2019
Number
8
Type
Current
Date
21.03.2019
Number
6
Type
Okresowy
Date
21.03.2019
Number
5
Type
Current
Date
08.03.2019
Number
4
Type
Current
Date
08.03.2019
Number
2
Type
Current
Date
31.01.2019
Number
1
Type
Current
Date
28.01.2019
Number
26
Type
Current
Date
29.11.2018
Number
25
Type
Okresowy
Date
14.11.2018
Number
22
Type
Current
Date
31.10.2018
Number
21
Type
Current
Date
17.10.2018
Number
20
Type
Current
Date
08.10.2018
Number
19
Type
Current
Date
04.10.2018
Number
18
Type
Current
Date
06.09.2018
Number
15
Type
Okresowy
Date
26.07.2018
Number
13
Type
Current
Date
29.06.2018
Number
8
Type
Okresowy
Date
11.05.2018
Number
7
Type
Current
Date
13.04.2018
Number
2
Type
Okresowy
Date
12.02.2018
Number
1
Type
Current
Date
15.01.2018
Number
25
Type
Okresowy
Date
13.11.2017
Number
23
Type
Current
Date
25.08.2017
Number
21
Type
Okresowy
Date
14.08.2017
Number
18
Type
Current
Date
30.06.2017
Number
15
Type
Current
Date
27.06.2017
Number
13
Type
Okresowy
Date
31.05.2017
Number
11
Type
Okresowy
Date
12.05.2017
Number
7
Type
Current
Date
10.03.2017
Number
4
Type
Okresowy
Date
13.02.2017
Number
2
Type
Current
Date
18.01.2017
Number
1
Type
Current
Date
18.01.2017
Number
37
Type
Current
Date
30.12.2016
Number
34
Type
Current
Date
01.12.2016
Number
30
Type
Okresowy
Date
18.10.2016
Number
27
Type
Okresowy
Date
11.08.2016
Number
26
Type
Current
Date
01.07.2016
Number
25
Type
Current
Date
01.07.2016
Number
24
Type
Current
Date
01.07.2016
Number
23
Type
Current
Date
28.06.2016
Number
22
Type
Current
Date
21.06.2016
Number
21
Type
Okresowy
Date
09.06.2016
Number
18
Type
Okresowy
Date
31.05.2016
Number
16
Type
Current
Date
30.05.2016
Number
14
Type
Current
Date
25.05.2016
Number
13
Type
Okresowy
Date
11.05.2016
Number
11
Type
Current
Date
14.03.2016
Number
9
Type
Current
Date
03.03.2016
Number
8
Type
Current
Date
15.02.2016
Number
7
Type
Okresowy
Date
15.02.2016
Number
6
Type
Current
Date
22.01.2016
Number
4
Type
Current
Date
15.01.2016
Number
1
Type
Current
Date
05.01.2016
Number
22
Type
Current
Date
30.11.2015
Number
20
Type
Okresowy
Date
13.11.2015
Number
19
Type
Current
Date
19.08.2015
Number
16
Type
Okresowy
Date
14.08.2015
Number
15
Type
Current
Date
26.06.2015
Number
14
Type
Current
Date
29.05.2015
Number
12
Type
Okresowy
Date
15.05.2015
Number
10
Type
Okresowy
Date
03.05.2015
Number
9
Type
Current
Date
29.04.2015
Number
5
Type
Current
Date
01.04.2015
Number
4
Type
Current
Date
13.03.2015
Number
1
Type
Current
Date
12.02.2015
Number
36
Type
Date
28.08.2019
Number
29
Type
Date
03.07.2019
Number
1
Type
Date
20.01.2019
Number
52
Type
Date
28.11.2018
Number
38
Type
Date
08.08.2018
Number
33
Type
Date
03.07.2018
Number
32
Type
Date
02.07.2018
Number
31
Type
Date
29.06.2018
Number
30
Type
Date
29.06.2018
Number
27
Type
Date
11.06.2018
Number
26
Type
Date
04.06.2018
Number
67
Type
Date
29.12.2017
Number
66
Type
Date
20.12.2017
Number
62
Type
Date
11.12.2017
Number
58
Type
Date
30.11.2017
Number
57
Type
Date
29.11.2017
Number
56
Type
Date
27.11.2017
Number
45
Type
Date
06.09.2017
Number
41
Type
Date
23.08.2017
Number
40
Type
Date
17.08.2017
Number
34
Type
Date
14.07.2017
Number
5
Type
Date
28.02.2017
Number
16
Type
Date
12.12.2016
Number
3
Type
Date
05.05.2015
Number
1
Type
Date
24.02.2015
Number
Type
Date
Title

Tab 1

Number Type Date Title
5 Current 10.02.2020 (Polski) INFOSCAN SA (5/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
3 Current 27.01.2020 (Polski) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2020 r.
34 Current 30.12.2019 (Polski) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 27 stycznia 2020 roku
33 Current 30.12.2019 (Polski) Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2019 r.
25 Okresowy 14.11.2019 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
21 Current 17.09.2019 (Polski) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20 Current 04.09.2019 (Polski) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
19 Current 13.08.2019 (Polski) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
18 Current 13.08.2019 (Polski) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2019 r.
17 Current 13.08.2019 (Polski) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
16 Okresowy 02.08.2019 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
15 Current 16.07.2019 (Polski) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
14 Current 04.07.2019 (Polski) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
13 Current 28.06.2019 (Polski) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
12 Current 14.06.2019 (Polski) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
11 Current 01.06.2019 (Polski) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
10 Okresowy 15.05.2019 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
9 Current 14.05.2019 (Polski) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
8 Current 21.03.2019 (Polski) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
6 Okresowy 21.03.2019 (Polski) Jednostkowy raport roczny Infoscan S.A. za rok obrotowy 2018
5 Current 08.03.2019 (Polski) Emisja obligacji serii B
4 Current 08.03.2019 (Polski) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
3 Current 15.02.2019 (Polski) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
2 Current 31.01.2019 (Polski) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
1 Current 28.01.2019 (Polski) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
26 Current 29.11.2018 (Polski) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
25 Okresowy 14.11.2018 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
24 Current 07.11.2018 (Polski) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
23 Current 07.11.2018 (Polski) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
22 Current 31.10.2018 (Polski) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 Current 17.10.2018 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
20 Current 08.10.2018 (Polski) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
19 Current 04.10.2018 (Polski) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
18 Current 06.09.2018 (Polski) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
17 Current 06.09.2018 (Polski) Treść uchwał podjętych na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 września 2018 r.
15 Okresowy 26.07.2018 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
13 Current 29.06.2018 (Polski) Powołanie nowej kadencji Rady Nadzorczej
12 Current 29.06.2018 (Polski) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 28 czerwca 2018 r.
11 Current 01.06.2018 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
8 Okresowy 11.05.2018 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
7 Current 13.04.2018 (Polski) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta
6 Current 07.03.2018 (Polski) Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A
5 Current 22.02.2018 (Polski) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
4 Current 21.02.2018 (Polski) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 20 lutego 2018 r.
2 Okresowy 12.02.2018 (Polski) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
2 Current 23.01.2018 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
1 Current 15.01.2018 (Polski) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.
26 Current 24.11.2017 (Polski) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E i F
25 Okresowy 13.11.2017 (Polski) Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
24 Current 10.11.2017 (Polski) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych
23 Current 25.08.2017 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22 Current 25.08.2017 (Polski) Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
21 Okresowy 14.08.2017 (Polski) Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
20 Current 10.08.2017 (Polski) Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
19 Current 04.08.2017 (Polski) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E
18 Current 30.06.2017 (Polski) Zmiany w Radzie Nadzorczej
17 Current 30.06.2017 (Polski) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 30 czerwca 2017 r.
16 Current 29.06.2017 (Polski) Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
15 Current 27.06.2017 (Polski) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14 Current 02.06.2017 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
13 Okresowy 31.05.2017 (Polski) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy
12 Current 25.05.2017 (Polski) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
11 Okresowy 12.05.2017 (Polski) Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
10 Current 14.04.2017 (Polski) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją programu motywacyjnego
9 Current 10.04.2017 (Polski) Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
8 Current 14.03.2017 (Polski) Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
7 Current 10.03.2017 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
6 Current 10.03.2017 (Polski) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
5 Current 01.03.2017 (Polski) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału
4 Okresowy 13.02.2017 (Polski) Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
3 Current 10.02.2017 (Polski) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
2 Current 18.01.2017 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
1 Current 18.01.2017 (Polski) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
37 Current 30.12.2016 (Polski) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
36 Current 30.12.2016 (Polski) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2016 r.
35 Current 02.12.2016 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
34 Current 01.12.2016 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
33 Current 01.12.2016 (Polski) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
32 Current 24.11.2016 (Polski) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału
31 Current 09.11.2016 (Polski) Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO
30 Okresowy 18.10.2016 (Polski) Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
29 Current 14.10.2016 (Polski) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
28 Current 14.10.2016 (Polski) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
27 Okresowy 11.08.2016 (Polski) Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
26 Current 01.07.2016 (Polski) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
25 Current 01.07.2016 (Polski) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 Current 01.07.2016 (Polski) Odwołanie prognozy wyników finansowych Spółki
23 Current 28.06.2016 (Polski) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22 Current 21.06.2016 (Polski) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 Okresowy 09.06.2016 (Polski) Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015
20 Current 03.06.2016 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
19 Current 02.06.2016 (Polski) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect
18 Okresowy 31.05.2016 (Polski) Raport roczny za rok obrotowy 2015
17 Current 31.05.2016 (Polski) Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C na dzień 2 czerwca 2016 roku
16 Current 30.05.2016 (Polski) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
15 Current 25.05.2016 (Polski) Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C na rynku NewConnect
14 Current 25.05.2016 (Polski) Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
13 Okresowy 11.05.2016 (Polski) Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
12 Current 10.05.2016 (Polski) Zakwalifikowanie projektu z udziałem Emitenta do dofinansowania z NCBiR
11 Current 14.03.2016 (Polski) Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
10 Current 08.03.2016 (Polski) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynku NewConnect
9 Current 03.03.2016 (Polski) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
8 Current 15.02.2016 (Polski) Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
7 Okresowy 15.02.2016 (Polski) Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
6 Current 22.01.2016 (Polski) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
5 Current 21.01.2016 (Polski) Zawarcie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii C
4 Current 15.01.2016 (Polski) Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
3 Current 08.01.2016 (Polski) Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
2 Current 05.01.2016 (Polski) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
1 Current 05.01.2016 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
23 Current 08.12.2015 (Polski) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C i dokonaniem ich przydziału.
22 Current 30.11.2015 (Polski) Zawarcie istotnej umowy z Wojskową Akademią Techniczną
21 Current 20.11.2015 (Polski) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
20 Okresowy 13.11.2015 (Polski) Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
19 Current 19.08.2015 (Polski) Strategia rozwoju InfoSCAN S.A.
18 Current 19.08.2015 (Polski) Prognoza wyników finansowych InfoSCAN S.A. na 7-12m 2015-2017
17 Current 18.08.2015 (Polski) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
16 Okresowy 14.08.2015 (Polski) Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
15 Current 26.06.2015 (Polski) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14 Current 29.05.2015 (Polski) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13 Current 29.05.2015 (Polski) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
12 Okresowy 15.05.2015 (Polski) Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
11 Current 03.05.2015 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10 Okresowy 03.05.2015 (Polski) Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
9 Current 29.04.2015 (Polski) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
8 Current 13.04.2015 (Polski) Zawarcie dwóch listów intencyjnych z klinikami medycznymi z Wielkiej Brytanii
7 Current 11.04.2015 (Polski) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect na dzień 16 kwietnia 2015 r.
6 Current 03.04.2015 (Polski) Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect
5 Current 01.04.2015 (Polski) Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
4 Current 13.03.2015 (Polski) Powołanie Członka Zarządu Emitenta
3 Current 13.03.2015 (Polski) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
2 Current 12.02.2015 (Polski) Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
1 Current 12.02.2015 (Polski) Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Tab 2

Number Type Date Title
10 Bieżący 18.02.2020 (Polski) Zawarcie listu intencyjnego z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
9 Bieżący 10.02.2020 (Polski) Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1 oraz C2
8 Bieżący 08.02.2020 (Polski) Otrzymanie oświadczenia o zamianie trzech kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H oraz jednej obligacji serii C2 na akcje serii H
7 Bieżący 07.02.2020 (Polski) Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii na świadczenie usług na terytorium Bułgarii
6 Bieżący 31.01.2020 (Polski) Emisja obligacji serii C2 oraz warrantów subskrypcyjnych
5 Bieżący 27.01.2020 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2020 r.
4 Bieżący 15.01.2020 (Polski) Zawarcie aneksu do umowy na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie
3 Bieżący 10.01.2020 (Polski) Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1
2 Bieżący 09.01.2020 (Polski) Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H
1 Bieżący 09.01.2020 (Polski) Przyjęcie planów rozwoju Spółki na lata 2020-2022
58 Bieżący 30.12.2019 (Polski) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 27 stycznia 2020 roku
57 Bieżący 30.12.2019 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2019 r.
41 Bieżący 30.09.2019 (Polski) Zawarcie aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki – Spełnienie ostatnich z warunków umowy.
40 Bieżący 25.09.2019 (Polski) Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc.
39 Bieżący 19.09.2019 (Polski) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
38 Bieżący 17.09.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
37 Bieżący 06.09.2019 (Polski) Zawarcie umowy o współpracy z mLeasing sp. z o.o.
36 Bieżący 28.08.2019 (Polski) Zawarcie listu intencyjnego z Novomed Group SAS
35 Bieżący 14.08.2019 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
34 Bieżący 13.08.2019 (Polski) Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND.
33 Bieżący 31.07.2019 (Polski) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
32 Bieżący 24.07.2019 (Polski) Projekt Spółki rekomendowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu do dofinansowania w ramach programu „Polskie Mosty Technologiczne”
31 Bieżący 16.07.2019 (Polski) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
30 Bieżący 16.07.2019 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z Kaladaran Co. Plc.
29 Bieżący 03.07.2019 (Polski) Korekta raportu bieżącego 29/2019
29 Bieżący 03.07.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28 Bieżący 02.07.2019 (Polski) Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International.
27 Bieżący 28.06.2019 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
26 Bieżący 18.06.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25 Bieżący 18.06.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24 Bieżący 18.06.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23 Bieżący 14.06.2019 (Polski) Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie warunkowej umowy emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych
22 Bieżący 11.06.2019 (Polski) Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych Spółki – ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
21 Bieżący 01.06.2019 (Polski) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
20 Bieżący 16.05.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19 Bieżący 10.05.2019 (Polski) Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International.
18 Bieżący 26.04.2019 (Polski) Aktualizacja planów rozwoju Spółki w zakresie dotyczącym komercjalizacji urządzenia MED Recorder w 2019 roku
17 Bieżący 26.04.2019 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z Giromed Institute S.L.P.
16 Bieżący 13.04.2019 (Polski) Informacja dotycząca decyzji FDA w sprawie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim
15 Bieżący 12.04.2019 (Polski) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14 Bieżący 02.04.2019 (Polski) Otrzymanie zamówienia na urządzenia MED Recorder
13 Bieżący 25.03.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12 Bieżący 20.03.2019 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z Boston Ivy Healthcare Solutions
11 Bieżący 14.03.2019 (Polski) Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
10 Bieżący 08.03.2019 (Polski) Zawarcie porozumień w sprawie refinansowania obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B
9 Bieżący 04.03.2019 (Polski) Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży i dystrybucji urządzenia MED Recorder na terenie wybranych państw Europy oraz Afryki
8 Bieżący 26.02.2019 (Polski) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Polmed S.A. o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
7 Bieżący 18.02.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
6 Bieżący 15.02.2019 (Polski) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
5 Bieżący 14.02.2019 (Polski) Wysłanie odpowiedzi do FDA dotyczących certyfikacji urządzenia MED Recorder
4 Bieżący 29.01.2019 (Polski) Wpis ScanLink Medical sp. z o.o. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
3 Bieżący 24.01.2019 (Polski) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Infoscan S.A.
2 Bieżący 21.01.2019 (Polski) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
1 Bieżący 20.01.2019 (Polski) Korekta raportu bieżącego nr 1/2019
1 Bieżący 19.01.2019 (Polski) Otrzymanie stanowiska FDA w sprawie certyfikacji urządzenia MED Recorder
55 Bieżący 28.12.2018 (Polski) Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
54 Bieżący 28.12.2018 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
53 Bieżący 17.12.2018 (Polski) Informacja o uzupełnieniu dokumentacji w związku z procesem certyfikacji FDA.
52 Bieżący 28.11.2018 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z Bayard Medical
51 Bieżący 27.11.2018 (Polski) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu.
50 Bieżący 29.10.2018 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
49 Bieżący 25.10.2018 (Polski) Zakończenie emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego
48 Bieżący 19.10.2018 (Polski) Uchwały organów Spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
47 Bieżący 17.10.2018 (Polski) Aktualizacja informacji dotyczących statusu certyfikacji FDA
46 Bieżący 01.10.2018 (Polski) Podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju zakresu działalności w Polsce
45 Bieżący 26.09.2018 (Polski) Informacja o spełnieniu warunków do rozpoczęcia sprzedaży badań diagnostycznych za pomocą urządzenia MED Recorder na terenie Filipin
44 Bieżący 24.09.2018 (Polski) Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność urządzenia MED Recorder z filipińskimi normami radiowymi
43 Bieżący 10.09.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infoscan S.A. w dniu 6 września 2018 r.
42 Bieżący 07.09.2018 (Polski) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej ceny emisyjnej akcji Spółki.
41 Bieżący 23.08.2018 (Polski) Dopuszczenie przez Institutional Review Board urządzenia MED Recorder do badań na pacjentach w USA
40 Bieżący 09.08.2018 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
39 Bieżący 09.08.2018 (Polski) Zawarcie listów intencyjnych z inwestorami w sprawie finansowania projektów w Azji i w Polsce
38 Bieżący 08.08.2018 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z ResMed Polska
37 Bieżący 07.08.2018 (Polski) Zawarcie umowy z Clayton Sleep Institute w zakresie realizacji drugiego etapu pilotażu
36 Bieżący 27.07.2018 (Polski) Zawarcie umowy z siecią przychodni na badania w zakresie diagnostyki bezdechu sennego
35 Bieżący 09.07.2018 (Polski) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
34 Bieżący 04.07.2018 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
33 Bieżący 03.07.2018 (Polski) Informacja na temat procesu certyfikacji FDA
32 Bieżący 02.07.2018 (Polski) Nabycie akcji przez Członka Zarządu Spółki
31 Bieżący 29.06.2018 (Polski) Nabycie akcji przez Członka Zarządu Spółki
30 Bieżący 29.06.2018 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
29 Bieżący 29.06.2018 (Polski) Informacje Zarządu dotyczące segmentacji na rynku NewConnect i statusu certyfikacji w USA
28 Bieżący 18.06.2018 (Polski) Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży badań w krajach Azji Południowo – Wschodniej
27 Bieżący 11.06.2018 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
26 Bieżący 04.06.2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
25 Bieżący 01.06.2018 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
24 Bieżący 28.05.2018 (Polski) Informacja na temat promowania urządzenia MED Recorder na terenie USA
23 Bieżący 25.05.2018 (Polski) Akceptacja organizacji branżowej dla urządzenia MED Recorder do użytkowania na terenie Filipin
22 Bieżący 08.05.2018 (Polski) Działania związane z założeniem spółki w USA
21 Bieżący 25.04.2018 (Polski) Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie sprzedaży badań na rynkach azjatyckich
20 Bieżący 11.04.2018 (Polski) Powołanie Prezesa amerykańskiej spółki zależnej
19 Bieżący 05.04.2018 (Polski) Wpis znaku towarowego Infoscan w rejestrze United States Patent and Trademark Office
18 Bieżący 27.03.2018 (Polski) Zakończenie badań przeprowadzanych w związku z certyfikacją FDA
17 Bieżący 27.03.2018 (Polski) Działania związane z założeniem spółki w USA
16 Bieżący 21.03.2018 (Polski) Podpisanie przez spółkę zależną cardio.link S.A.z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu 4stock
14 Bieżący 15.03.2018 (Polski) Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 14.03.2018 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12 Bieżący 12.03.2018 (Polski) Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
11 Bieżący 09.03.2018 (Polski) Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
10 Bieżący 08.03.2018 (Polski) Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
9 Bieżący 07.03.2018 (Polski) Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A
8 Bieżący 27.02.2018 (Polski) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.02.2018 r.
7 Bieżący 22.02.2018 (Polski) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
6 Bieżący 12.02.2018 (Polski) Podpisanie przez cardio.link S.A. umowy istotnej wartości na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego
5 Bieżący 12.02.2018 (Polski) Podpisanie umowy o poufności z MedBridge Healthcare LLC
4 Bieżący 30.01.2018 (Polski) Prezentacja urządzenia MED Recorder wśród przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostycznej i szpitali.
3 Bieżący 23.01.2018 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
3 Bieżący 23.01.2018 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
2 Bieżący 23.01.2018 (Polski) Korekta informacji zawartych w powiadomieniu o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
1 Bieżący 22.01.2018 (Polski) Zakwalifikowanie projektu Spółki zależnej cardio.link S.A. do dofinansowania z PARP
67 Bieżący 29.12.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
66 Bieżący 20.12.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
65 Bieżący 15.12.2017 (Polski) Zawarcie przez spółkę zależną cardio.link S.A. umowy w zakresie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
64 Bieżący 12.12.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu powyżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
63 Bieżący 11.12.2017 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z Delaware Sleep Disorder Centers
62 Bieżący 11.12.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
61 Bieżący 08.12.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
60 Bieżący 06.12.2017 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego z Clayton Sleep Institute
59 Bieżący 05.12.2017 (Polski) Rozpoczęcie pilotażu urządzenia MED Recorder w amerykańskich klinikach snu
58 Bieżący 30.11.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
57 Bieżący 29.11.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
56 Bieżący 27.11.2017 (Polski) Plany rozwoju Infoscan w latach 2018-2019
55 Bieżący 24.11.2017 (Polski) Rozpoczęcie badań kohortowych w ramach projektu Białystok Plus
54 Bieżący 20.11.2017 (Polski) Pozytywne zakończenie badań laboratoryjnych w związku z procedurą certyfikacji FDA.
53 Bieżący 13.11.2017 (Polski) Korekta raportu ESPI nr 52/2017 – Informacja o przydziale akcji w subskrypcji prywatnej spółki zależnej cardio.link S.A.
52 Bieżący 13.11.2017 (Polski) Informacja o przydziale akcji w subskrypcji prywatnej spółki zależnej cardio.link S.A.
51 Bieżący 07.11.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
50 Bieżący 07.11.2017 (Polski) Rozpoczęcie testów technologicznych urządzenia MED Recorder w ramach pilotażu na rynku USA
49 Bieżący 31.10.2017 (Polski) Wybór oferty spółki w postępowaniu na wykonanie badań kohortowych w ramach projektu Białystok Plus
48 Bieżący 17.10.2017 (Polski) Rozpoczęcie prezentacji urządzenia MED Recorder wśród przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostycznej
47 Bieżący 26.09.2017 (Polski) Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
46 Bieżący 13.09.2017 (Polski) Podpisanie umowy z Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
45 Bieżący 06.09.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
44 Bieżący 06.09.2017 (Polski) Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
43 Bieżący 06.09.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
42 Bieżący 30.08.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
41 Bieżący 23.08.2017 (Polski) Rejestracja Spółki zależnej cardio.link S.A.
40 Bieżący 17.08.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
39 Bieżący 08.08.2017 (Polski) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji badań kohortowych na 5 tys. osobach
38 Bieżący 07.08.2017 (Polski) Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie – zmiana łącznego stanu posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie
37 Bieżący 01.08.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
36 Bieżący 25.07.2017 (Polski) Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
35 Bieżący 21.07.2017 (Polski) Otrzymanie od FCC certyfikatu zezwalającego na wprowadzenie urządzenia Infoscan MED Recorder do obrotu.
34 Bieżący 14.07.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
33 Bieżący 12.07.2017 (Polski) Otrzymanie informacji od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącej pozytywnej oceny formalnej wniosku o certyfikację urządzenia MED Recorder
32 Bieżący 03.07.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zmiana łącznego stanu posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
31 Bieżący 03.07.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
30 Bieżący 03.07.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
29 Bieżący 03.07.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
28 Bieżący 03.07.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
27 Bieżący 03.07.2017 (Polski) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.
26 Bieżący 14.06.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
25 Bieżący 08.06.2017 (Polski) Złożenie wniosku do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącego certyfikacji urządzenia MED Recorder
24 Bieżący 02.06.2017 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
23 Bieżący 26.05.2017 (Polski) Pozytywne zakończenie badań urządzenia MED Recorder w związku certyfikacją na rynku USA
22 Bieżący 17.05.2017 (Polski) Zakończenie badań urządzenia MED Recorder w związku certyfikacją na rynku USA
21 Bieżący 20.04.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20 Bieżący 19.04.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19 Bieżący 19.04.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Emitenta
18 Bieżący 18.04.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17 Bieżący 18.04.2017 (Polski) Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16 Bieżący 14.04.2017 (Polski) Realizacja programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze
15 Bieżący 23.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14 Bieżący 21.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 17.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12 Bieżący 17.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11 Bieżący 16.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10 Bieżący 15.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9 Bieżący 14.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
8 Bieżący 03.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
7 Bieżący 03.03.2017 (Polski) Podpisanie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
6 Bieżący 01.03.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – wejście powyżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5 Bieżący 28.02.2017 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
4 Bieżący 27.02.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
3 Bieżący 20.02.2017 (Polski) Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Bieżący 16.02.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1 Bieżący 14.02.2017 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
23 Bieżący 30.12.2016 (Polski) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2016 r.
21 Bieżący 21.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
20 Bieżący 19.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
19 Bieżący 16.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18 Bieżący 16.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17 Bieżący 15.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16 Bieżący 12.12.2016 (Polski) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
15 Bieżący 07.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14 Bieżący 06.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 06.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
12 Bieżący 06.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11 Bieżący 02.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10 Bieżący 02.12.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9 Bieżący 02.12.2016 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
8 Bieżący 24.10.2016 (Polski) Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinasowania przez PARP
7 Bieżący 01.07.2016 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.
5 Bieżący 03.06.2016 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
4 Bieżący 25.05.2016 (Polski) Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
3 Bieżący 25.01.2016 (Polski) Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2 Bieżący 12.01.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1 Bieżący 12.01.2016 (Polski) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5 Bieżący 02.06.2015 (Polski) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
3 Bieżący 05.05.2015 (Polski) Korekta raportu ESPI nr 10/2015
2 Bieżący 03.05.2015 (Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10 Bieżący 01.05.2015 (Polski) Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
1 Bieżący 24.02.2015 (Polski) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Tab 3