(Polski) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A wraz z projektami uchwał

16.07.2019

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

03.05.2015

Zarząd The Farm 51 Group Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w Gliwicach w siedzibie Spółki tj. ul. Boh. Getta Warszawskiego 15; 44-102 Gliwice.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.