Relacje inwestorskie

Władze spółki


Zarząd spółki

Jacek Gnich, Prezes Zarządu

Jacek Gnich, Prezes Zarządu

Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University w Warszawie na Wydziale Finansów i Rachunkowości. Był uczestnikiem licznych kursów zawodowych z zakresu zarządzania finansami i strategicznego. Autor publikacji – poradnika dla MSP „ Komentarz do Ustawy o Rachunkowości” wydanej przez PARP. Pełnił funkcję PrzewodniczącegoRady Nadzorczej MTI Mobilna Telefonia Internetowa S.A., członka Rady Nadzorczej Kansas Semiconductor LLC z siedzibą w USA oraz Direct eServices S.A. W ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Invento sp. z o.o. był odpowiedzialny za implementację innowacyjnego opakowania na rynku światowym, wybudowanie i uruchomienie pierwszego zakładu produkcyjnego w Polsce oraz komercjalizację technologii na rynku amerykańskim.

Miłosz Jamroży, Członek Zarządu do spraw Medycznych

Miłosz Jamroży, Członek Zarządu do spraw Medycznych

Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Aktualnie student 5 roku kierunku lekarskiego na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeprowadzał badania kliniczne nad urządzeniami medycznymi oraz dysponuje wiedzą w zakresie projektowania i prototypowania nowych produktów medycznych.

Bartosz Turczynowicz, Członek Zarządu do spraw Biznesu

Bartosz Turczynowicz, Członek Zarządu do spraw Biznesu

Uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na kierunku Zarządzanie Strategiczne; absolwent SGH w Warszawie (2010) oraz stypendysta HEC Montreal (2009). Posiada kwalifikacje w dziedzinie zarządzania, prowadzenia projektów, pozyskiwania kapitału oraz kierowania przedsiębiorstwem na wczesnym etapie rozwoju. W latach 2005, 2008 oraz 2009 pracownik Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Telewizja Polska S.A. Od roku 2009 do roku 2014 menedżer do spraw rozwoju w firmie informatycznej EnterCOM.

Rada nadzorcza

Paweł Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończone studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu realizowanym na rzecz firm z branży farmaceutycznej, jest współwłaścicielem spółek realizujących dla branży farmaceutycznej projekty o charakterze badawczym, edukacyjnym i marketingowym.

Prof. Zbigniew Gaciong - Członek Rady Nadzorczej

Prof. Zbigniew Gaciong - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1980 r. W 1996 odebrał tytuł profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta RP. Uczestnik programów medycznych organizowanych przez American Heart Association. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie hipertensjologii. Pozostaje Członkiem Rady Naukowej między innymi w 'Vienna School of Clinical Research','Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc', 'Instytucie Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki'. Autor ponad 185 publikacji. Odznaczony Krzyżem Zasługi.

Jerzy Kowalski, Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kowalski, Członek Rady Nadzorczej

Posiada stopień doktora nauk technicznych. Od 30 lat związany z sektorem nowych technologii, absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat na Wojskowej Akademii Technicznej, autor wielu patentów i publikacji naukowych. Od 1997 zajmuje się tworzeniem nowych metod diagnozowania Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, od 2006 opracowuje i wdraża systemy telemetryczne w różnych dziedzinach życia. Współzałożyciel firmy Infoscan.

Andrzej Szurek, Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szurek, Członek Rady Nadzorczej

Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w zakresie komunikacji z inwestorami. W ostatnich latach współpracował ze spółkami giełdowymi reprezentującymi sektor ochrony zdrowia oraz rozwijającymi produkty telemedyczne.

Joanna Pydo, Członek Rady Nadzorczej

Joanna Pydo, Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Finansów i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w obszarze relacji inwestorskich oraz PR korporacyjnego. Współpracowała ze spółkami z sektora energetycznego, medycznego, TMT.