Relacje inwestorskie

Władze spółki


Zarząd spółki

Piotr Sobiś , Prezes Zarządu

Piotr Sobiś , Prezes Zarządu

Od ponad 10 lat związany z branżą finansową. Swoją karierę zaczynał w 2005 roku jako analityk finansowy. Później, przez blisko 7 lat związany z Midas S.A., funduszem notowanym na GPW, inwestującym w branży telekomunikacyjnej, gdzie odpowiadał m.in. za komunikację z rynkiem kapitałowym. W tym okresie zasiadał także w zarządach spółek portfelowych Midas S.A. w Polsce i Wlk. Brytanii (CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Xebra Ltd, Advanced Cellular Communications Ltd), gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny oraz analizy biznesowe. W późniejszym okresie sprawował także funkcje w Radach Nadzorczych oraz Zarządach spółek notowanych na NewConnect. Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach biznesowych i finansowych. Ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i NewConnect. Posiada również ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a następnie uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu rozwoju umiejętności menedżerskich „Management 2006™” organizowanego przez Canadian International Management Institute (obecnie ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing.

Maciej Nowak , Wiceprezes Zarządu

Maciej Nowak , Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku związany ze sprzedażą. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie kapitałowej Premium Financial S.A.. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem , gdzie pracował w departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp. z.o.o. oraz Public Shell Advisory S.A. , gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. W ostatnim czasie pełni funkcję członka rady Nadzorczej Triggo S.A. Specjalista w zakresie budowania zespołów sprzedażowych oraz nawiązywania zagranicznych relacji biznesowych. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomie na Wyższej SzkoleZarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Rada nadzorcza

Paweł Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończone studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu realizowanym na rzecz firm z branży farmaceutycznej, jest współwłaścicielem spółek realizujących dla branży farmaceutycznej projekty o charakterze badawczym, edukacyjnym i marketingowym.

Prof. Zbigniew Gaciong - Członek Rady Nadzorczej

Prof. Zbigniew Gaciong - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1980 r. W 1996 odebrał tytuł profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta RP. Uczestnik programów medycznych organizowanych przez American Heart Association. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie hipertensjologii. Pozostaje Członkiem Rady Naukowej między innymi w 'Vienna School of Clinical Research','Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc', 'Instytucie Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki'. Autor ponad 185 publikacji. Odznaczony Krzyżem Zasługi.

Jerzy Kowalski, Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kowalski, Członek Rady Nadzorczej

Posiada stopień doktora nauk technicznych. Od 30 lat związany z sektorem nowych technologii, absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat na Wojskowej Akademii Technicznej, autor wielu patentów i publikacji naukowych. Od 1997 zajmuje się tworzeniem nowych metod diagnozowania Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, od 2006 opracowuje i wdraża systemy telemetryczne w różnych dziedzinach życia. Współzałożyciel firmy Infoscan.

Maria Skowrońska - Członek Rady Nadzorczej

Maria Skowrońska - Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny oraz Partner w Kancelarii Jobs Skowrońska Samsel Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie M&A, prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Maria Skowrońska doradzała klientom w sprawach inwestycji zagranicznych, międzynarodowych transakcji oraz przejmowania spółek i aktywów w Polsce. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie gdzie uzyskała tytuł radcy prawnego oraz członek Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Joanna Pydo, Członek Rady Nadzorczej

Joanna Pydo, Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Finansów i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w obszarze relacji inwestorskich oraz PR korporacyjnego. Współpracowała ze spółkami z sektora energetycznego, medycznego, TMT.