Relacje inwestorskie

Raporty

Infoscan to firma, której aktywność nie tylko sprowadza się do eksplorowania innowacji w telemedycynie oraz dostarczaniu technologii medycyny przyszłości, ale także na polu biznesowym. Konsekwentnie realizowana polityka najwyższej jakości sprawiła, że w roku 2014 firma została przekształcona w Spółkę Akcyjną.


Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki zrównoważonego oraz odpowiedzialnego biznesu.

Numer
34
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
01.12.2016
Numer
33
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
01.12.2016
Numer
30
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
18.10.2016
Numer
29
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
14.10.2016
Numer
27
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
11.08.2016
Numer
26
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
01.07.2016
Numer
25
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
01.07.2016
Numer
24
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
01.07.2016
Numer
23
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
28.06.2016
Numer
22
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
21.06.2016
Numer
21
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
09.06.2016
Numer
18
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
31.05.2016
Numer
17
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
31.05.2016
Numer
16
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
30.05.2016
Numer
15
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
25.05.2016
Numer
14
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
25.05.2016
Numer
13
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
11.05.2016
Numer
12
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
10.05.2016
Numer
11
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
14.03.2016
Numer
10
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
08.03.2016
Numer
9
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
03.03.2016
Numer
8
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
15.02.2016
Numer
7
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
15.02.2016
Numer
6
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
22.01.2016
Numer
4
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
15.01.2016
Numer
3
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
08.01.2016
Numer
2
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
05.01.2016
Numer
1
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
05.01.2016
Numer
22
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
30.11.2015
Numer
20
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
13.11.2015
Numer
19
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
19.08.2015
Numer
18
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
19.08.2015
Numer
17
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
18.08.2015
Numer
16
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
14.08.2015
Numer
15
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
26.06.2015
Numer
14
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
29.05.2015
Numer
12
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
15.05.2015
Numer
10
Rodzaj
Okresowy
Data publikacji
03.05.2015
Numer
9
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
29.04.2015
Numer
8
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
13.04.2015
Numer
5
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
01.04.2015
Numer
4
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
13.03.2015
Numer
3
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
13.03.2015
Numer
2
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
12.02.2015
Numer
1
Rodzaj
Bieżący
Data publikacji
12.02.2015
Numer
16
Rodzaj
Data publikacji
12.12.2016
Numer
8
Rodzaj
Data publikacji
24.10.2016
Numer
3
Rodzaj
Data publikacji
05.05.2015
Numer
10
Rodzaj
Data publikacji
01.05.2015
Numer
1
Rodzaj
Data publikacji
24.02.2015
Numer
Rodzaj
Data publikacji
Tytuł

Tab 1

Numer Rodzaj Data publikacji Tytuł
35 Bieżący 02.12.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
34 Bieżący 01.12.2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
33 Bieżący 01.12.2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
32 Bieżący 24.11.2016 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału
31 Bieżący 09.11.2016 Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO
30 Okresowy 18.10.2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
29 Bieżący 14.10.2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
28 Bieżący 14.10.2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
27 Okresowy 11.08.2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
26 Bieżący 01.07.2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
25 Bieżący 01.07.2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 Bieżący 01.07.2016 Odwołanie prognozy wyników finansowych Spółki
23 Bieżący 28.06.2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22 Bieżący 21.06.2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 Okresowy 09.06.2016 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015
20 Bieżący 03.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
19 Bieżący 02.06.2016 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect
18 Okresowy 31.05.2016 Raport roczny za rok obrotowy 2015
17 Bieżący 31.05.2016 Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C na dzień 2 czerwca 2016 roku
16 Bieżący 30.05.2016 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
15 Bieżący 25.05.2016 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C na rynku NewConnect
14 Bieżący 25.05.2016 Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
13 Okresowy 11.05.2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
12 Bieżący 10.05.2016 Zakwalifikowanie projektu z udziałem Emitenta do dofinansowania z NCBiR
11 Bieżący 14.03.2016 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
10 Bieżący 08.03.2016 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynku NewConnect
9 Bieżący 03.03.2016 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
8 Bieżący 15.02.2016 Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
7 Okresowy 15.02.2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
6 Bieżący 22.01.2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
5 Bieżący 21.01.2016 Zawarcie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii C
4 Bieżący 15.01.2016 Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
3 Bieżący 08.01.2016 Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
2 Bieżący 05.01.2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
1 Bieżący 05.01.2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
23 Bieżący 08.12.2015 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C i dokonaniem ich przydziału.
22 Bieżący 30.11.2015 Zawarcie istotnej umowy z Wojskową Akademią Techniczną
21 Bieżący 20.11.2015 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
20 Okresowy 13.11.2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
19 Bieżący 19.08.2015 Strategia rozwoju InfoSCAN S.A.
18 Bieżący 19.08.2015 Prognoza wyników finansowych InfoSCAN S.A. na 7-12m 2015-2017
17 Bieżący 18.08.2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
16 Okresowy 14.08.2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
15 Bieżący 26.06.2015 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14 Bieżący 29.05.2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13 Bieżący 29.05.2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
12 Okresowy 15.05.2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
11 Bieżący 03.05.2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10 Okresowy 03.05.2015 Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
9 Bieżący 29.04.2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
8 Bieżący 13.04.2015 Zawarcie dwóch listów intencyjnych z klinikami medycznymi z Wielkiej Brytanii
7 Bieżący 11.04.2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect na dzień 16 kwietnia 2015 r.
6 Bieżący 03.04.2015 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect
5 Bieżący 01.04.2015 Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
4 Bieżący 13.03.2015 Powołanie Członka Zarządu Emitenta
3 Bieżący 13.03.2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
2 Bieżący 12.02.2015 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
1 Bieżący 12.02.2015 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Tab 2

Numer Rodzaj Data publikacji Tytuł
19 Bieżący 16.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18 Bieżący 16.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17 Bieżący 15.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16 Bieżący 12.12.2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
15 Bieżący 07.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14 Bieżący 06.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13 Bieżący 06.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
12 Bieżący 06.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11 Bieżący 02.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10 Bieżący 02.12.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9 Bieżący 02.12.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
8 Bieżący 24.10.2016 Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinasowania przez PARP
7 Bieżący 01.07.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.
5 Bieżący 03.06.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
4 Bieżący 25.05.2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
3 Bieżący 25.01.2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2 Bieżący 12.01.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1 Bieżący 12.01.2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5 Bieżący 02.06.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
3 Bieżący 05.05.2015 Korekta raportu ESPI nr 10/2015
2 Bieżący 03.05.2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10 Bieżący 01.05.2015 Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
1 Bieżący 24.02.2015 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Tab 3