O nas

Zespół Infoscan

Infoscan

Firma Infoscan S.A. skupia swoją działalność w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu (ZOPS) oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych.

Rozwój technologii informatycznych, to ogromne możliwości dla medycyny. W Infoscan wierzymy w to od dawna, dlatego od 2007 roku prowadzimy badania nad rozwojem oraz zastosowaniem innowacyjnych technologii w telemedycynie.

Nasza misja

Naszą misją jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat tego, jak ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania organizmu odgrywa sen.

Nasz zespół współtworzy grono wybitnych specjalistów, od lat specjalizujących się w tematyce zaburzeń oddychania podczas snu.

Jesteśmy świadomi, jak problematyczne dla pacjenta potrafi być badanie poligraficzne w warunkach szpitalnych, a odroczony dostęp do szpitalnej polisomnografii powoduje częste opóźnienie w podjęciu leczenia. Idealną alternatywą jest badanie poligraficzne wykonywane w warunkach domowych i właśnie taką wartość chcemy oferować społeczeństwu.

Władze Spółki

Piotr Sobiś

Piotr Sobiś

Prezes Zarządu

Od ponad 10 lat związany z branżą finansową. Swoją karierę zaczynał w 2005 roku jako analityk finansowy. Później, przez blisko 7 lat związany z Midas S.A., funduszem notowanym na GPW, inwestującym w branży telekomunikacyjnej, gdzie odpowiadał m.in. za komunikację z rynkiem kapitałowym. W tym okresie zasiadał także w zarządach spółek portfelowych Midas S.A. w Polsce i Wlk. Brytanii (CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Xebra Ltd, Advanced Cellular Communications Ltd), gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny oraz analizy biznesowe. W późniejszym okresie sprawował także funkcje w Radach Nadzorczych oraz Zarządach spółek notowanych na NewConnect. Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach biznesowych i finansowych. Ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i NewConnect. Posiada również ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a następnie uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu rozwoju umiejętności menedżerskich „Management 2006™” organizowanego przez Canadian International Management Institute (obecnie ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing.

Maciej Nowak

Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku związany ze sprzedażą. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie kapitałowej Premium Financial S.A. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem , gdzie pracował w departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp. z o.o. oraz Public Shell Advisory S.A. , gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. W ostatnim czasie pełni funkcję członka rady Nadzorczej Triggo S.A. Specjalista w zakresie budowania zespołów sprzedażowych oraz nawiązywania zagranicznych relacji biznesowych. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomię na Wyższej SzkoleZarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Maciej Nowak

Ewa Puchalska

Key Account Manager w firmie Infoscan. Jest odpowiedzialna za kontakt z zagranicznymi partnerami biznesowymi oraz za wsparcie polskich klinik partnerskich. Umysł ścisły, ale nie ściśnięty - w pracy wykazuje się indywidualnym podejściem do każdego klienta w zależności od jego potrzeb.

Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, kończąc kierunek Inżynierii Biomedycznej, specjalność - Aparatura Medyczna. Doświadczenie sprzedażowe zdobyła podczas zagranicznego stażu w międzynarodowej firmie handlowej Magnesia GmbH zlokalizowanej w północnej części Niemiec.

Aleksander Cudny

absolwent Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Aleksander jest inżynierem z pasji i z zawodu. Z grupą Infoscan (dokładniej ze spółką-córką ScanSoft) jest związany od 3 lat i przez cały ten czas zajmuje się rozwojem algorytmów do analizy bezdechu sennego. Obecnie nadzoruje rozwój całego oprogramowania wewnątrz grupy - pod Jego pieczą znajdują się zarówno nasze algorytmy jak i platforma do opisu badań Osascan.

Przed rozpoczęciem pracy w naszej firmie, pracował w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie.

logo-green

ScanLink Medical

ScanLink Medical jest podmiotem leczniczym należącym do grupy kapitałowej Infoscan. Zatrudnieni w nim lekarze świadczą usługi zlecania i opisu badań oraz teleporad. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, badany z największą starannością, aby następnie dobrać odpowiednie kroki w dalszym leczeniu. ScanLink Medical świadczy także usługi dla klinik wypożyczając urządzenia lub biorąc ich pacjentów pod swoje skrzydła w celu diagnostyki bezdechu sennego.

logo-green

ScanSoft S.A.

ScanSoft SA to spółka IT w grupie kapitałowej Infoscan odpowiedzialna za rozwój platformy Osascan oraz nowoczesnych algorytmów do przetwarzania danych medycznych. Dzięki ich pracy nasi lekarze mają dostęp do najnowszych technologii za pomocą przeglądarki internetowej z każdego miejsca z dostępem do internetu.