Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 13:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 grudnia 2016 r. na godzinę 10:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maria Grodzicka Notariusz przy ul. Ogrodowej 3 lok. 16, 00-893 Warszawa.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do treści niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej biurowca przy ul. Wiśniowej 40B, 02-520 Warszawa.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.

Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2015 r.