Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 grudnia 2016 r. na godzinę 10:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Maria Grodzicka Notariusz przy ul. Ogrodowej 3 lok. 16, 00-893 Warszawa.