Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej biurowca przy ul. Wiśniowej 40B, 02-520 Warszawa.