Zarząd spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 13:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa.