Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do treści niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.