Zapytania ofertowe związane z Go to Brand – Africa Health 2017

04.04.2017

Aktualizacja z dnia 6 maja 2017r.

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia ofert w ramach zapytań nr 4/333/2017, 5/333/2017, 6/333/2017 dotyczących: szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; doradztwa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na pozaunijnych rynkach perspektywicznych; zakupu usługi przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych; zakupu usługi przygotowania i zabudowy stoiska wystawienniczego w formie mobilnej.

Usługa realizowana będzie w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 15 maja 2017 r. o godzinie 10.00.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie 4/333/2017 – „Szkolenie w zakresie umiędzynaradowienia przedsiębiorcy”.
  2. Formularz oferty 4/333/2017
  3. Zapytanie 5/333/2017 – „Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na pozaunijnych rynkach perspektywicznych”.
  4. Formularz oferty 5/333/2017
  5. Zapytanie 6/333/2017 – „Zakup usług przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych związanych z uczestnictwem Infoscan S.A. w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych” oraz „Zakup usług przygotowania zabudowy stoiska wystawienniczego w formie mobilnej umożliwiającej Infoscan S.A. jej zastosowanie podczas wszystkich wybranych imprez tagrowo-wystawnienniczych”.
  6. Formularz oferty 6/333/2017

Wyniki zapytań 4/333/2017, 5/333/2017, 6/333/2017 dostępne są w pliku.

 


Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia ofert w ramach zapytań nr 1/333/2017, 2/333/2017, 3/333/2017 dotyczących wyjazdu i udziału przedstawicieli Spółki Infoscan w targach Africa Health 2017.

Usługa realizowana będzie w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00.

Pliki do pobrania:

1) Hotel_RPA_2017

2) Lot_RPA_2017

Dodatkowe_wyjaśnienia_2_333_2017_loty

3) Targi_RPA_2017