Zapytanie ofertowe związane z Go to Brand – targi MEDICA

19.07.2017

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach zapytania nr 7/333/2017 dotyczącego udziału Infoscan S.A. w charakterze wystawcy podczas targów medycznych MEDICA 2017 w Dusseldorfie.

Usługa realizowana będzie w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 31 lipca 2017 r. o godzinie 10.00.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie_Medica2017
  2. Wybór oferty – Medica 2017